Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Ten wpis nie został ani razu zmieniony od publikacji.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
XLII sesja Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r. Kadencja Rady Miasta 2014-2018, Uncategorized 2017-11-23 Beata Krupa 24 2017/11/23 - 14:33
Przetarg na nieruchomość przy ul. Helenowskiej 23 Przetargi w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami 2017-11-20 Beata Krupa 31 2017/11/20 - 15:55
Zarządzenie Nr 124/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku 2017-11-20 Beata Krupa 23 2017/11/20 - 15:45
Nabór na stanowisko Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – na 9/10 etatu / Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na 1/10 etatu – razem 1 etat. Oferty pracy w urzędzie, w 2017 roku 2017-11-20 Bartosz Cegłowski 135 2017/11/21 - 10:00
Zarządzenie Nr 121/Fn /2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2017 roku 2017-11-15 Beata Krupa 26 2017/11/15 - 10:49
Zarządzenie Nr 120 /Fn/ 2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2018-2028 Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2017 roku 2017-11-15 Beata Krupa 11 2017/11/15 - 10:37
Zarządzenie Nr 118/Fn/2017 z dnia listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2017 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2017 roku 2017-11-14 Bartosz Cegłowski 15 2017/11/15 - 20:54
Zarządzenie Nr 114/Fn/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2017 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2017 roku 2017-11-14 Bartosz Cegłowski 20 2017/11/15 - 20:51
Zarządzenie Nr 123/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Topolowej w Podkowie Leśnej.” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku 2017-11-14 Beata Krupa 16 2017/11/14 - 14:58
Zarządzenie Nr 122/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Parkowej do ulicy Paproci w Podkowie Leśnej (odcinek nieutwardzony o długości 520m).” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku 2017-11-14 Beata Krupa 10 2017/11/14 - 14:56
ZP 271.29.2017 Przebudowa ulicy Topolowej w Podkowie Leśnej 2017-11-14 Tomasz Gawin 134 2017/11/20 - 16:46
ZP 271.28.2017 Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Parkowej do ulicy Paproci w Podkowie Leśnej (odcinek nieutwardzony o długości 520m). 2017-11-14 Tomasz Gawin 95 2017/11/15 - 15:11
Zarządzenie Nr 119/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2017 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku 2017-11-14 Beata Krupa 7 2017/11/15 - 10:21
Budżet 2018 Budżet 2017-11-14 Bartosz Cegłowski 55 2017/11/15 - 11:00
Nabór na stanowisko Inspektor ds. ochrony środowiska i rozliczeń w Referacie Infrastruktury Komunalnej. Oferty pracy w urzędzie, w 2017 roku 2017-11-13 Bartosz Cegłowski 87 2017/11/13 - 15:58
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 9 listopada 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone Konsultacje projektów uchwał 2017-11-09 Beata Krupa 31 2017/11/24 - 8:40
Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasto Podkowa Leśna (ul. Helenowska 23) Przetargi w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami 2017-11-09 Beata Krupa 47 2017/11/09 - 12:36
Zarządzenie Nr 117/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek komunalny, ul. Jaworowa 13, 05-807 Podkowa Leśna.” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku 2017-11-08 Beata Krupa 15 2017/11/08 - 15:33
ZP 271.27.2017 Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek komunalny, ul. Jaworowa 13, 05-807 Podkowa Leśna 2017-11-08 Tomasz Gawin 84 2017/11/15 - 15:21
Zarządzenie Nr 116/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna w okręgu wyborczym Nr 5 przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2016 r. Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku 2017-11-06 Beata Krupa 20 2017/11/06 - 8:33

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna