Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
VI sesja Rady Miasta w dniu 25 kwietnia 2019 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2019-04-18 Beata Krupa 4 2019/04/18 - 8:33
MAŁE GRANTY – 2019 MAŁE GRANTY 2019-04-16 Bartosz Cegłowski 3 2019/04/16 - 12:46
Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-04-15 Beata Krupa 4 2019/04/15 - 9:06
Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-04-10 Beata Krupa 6 2019/04/10 - 14:15
Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-04-10 Beata Krupa 3 2019/04/10 - 14:14
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Organizacje Pozarządowe 2019-04-09 mgerek 4 2019/04/10 - 11:12
Inne Inne dokumenty 2019-04-08 Bartosz Cegłowski 76 2019/04/10 - 12:42
Ogłoszenie o naborze Nr 4 na stanowisko Sekretarza Miasta Podkowa Leśna Oferty pracy w urzędzie, w 2019 roku 2019-04-04 Bartosz Cegłowski 187 2019/04/04 - 15:50
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna od 01.05.2019 r. do 31.08.2019 r.” nr sprawy: ZP.271.5.2019 2019-04-03 Bartosz Cegłowski 117 2019/04/16 - 11:01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 2 kwietnia 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone Konsultacje projektów uchwał 2019-04-02 Beata Krupa 11 2019/04/16 - 15:27
Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna do sporządzania i podpisywania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-04-02 Beata Krupa 14 2019/04/02 - 11:18
Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna od dnia 1.05.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-04-02 Beata Krupa 15 2019/04/02 - 11:16
Zarządzenie Nr 30/FN/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028 Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-04-02 Beata Krupa 19 2019/04/02 - 11:13
Centralny Rejestr Umów – Marzec 2019r. Rejestr umów w roku 2019 2019-03-28 Bartosz Cegłowski 53 2019/03/28 - 14:52
Centralny Rejestr Umów – Luty 2019r. Rejestr umów w roku 2019 2019-03-28 Bartosz Cegłowski 23 2019/03/28 - 15:01
ZARZĄDZENIE NR 27/2019 Organizacje Pozarządowe 2019-03-27 mgerek 10 2019/03/27 - 13:52
ZARZĄDZENIE NR 26/2019 Organizacje Pozarządowe 2019-03-27 mgerek 11 2019/03/27 - 13:50
ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Organizacje Pozarządowe 2019-03-27 mgerek 18 2019/03/27 - 13:48
Zarządzenie Nr 25/Fn/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-03-27 Beata Krupa 18 2019/03/27 - 15:14
Zarządzenie Nr 24/Fn/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-03-27 Bartosz Cegłowski 4 2019/03/27 - 13:56

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna