Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
Rok 2019 Pozostałe 2019-02-22 Adam Malinowski 5 2019/02/22 - 12:19
ZP.271.3.2019 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Podkowa Leśna.” Zadanie I: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych biodegradowalnych o kodzie 20 02 01.” i/lub Zadanie II: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych o kodzie 20 02 01.” 2019-02-21 Tomasz Gawin 38 2019/02/22 - 12:02
Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-02-20 Beata Krupa 9 2019/02/20 - 8:54
Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna.” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-02-20 Beata Krupa 6 2019/02/20 - 8:52
ZP.271.2.2019 Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna 2019-02-19 Tomasz Gawin 50 2019/02/19 - 13:54
Ogłoszenie o naborze Nr 2 Podinspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta Oferty pracy w urzędzie, w 2019 roku 2019-02-18 Bartosz Cegłowski 65 2019/02/18 - 21:14
Ogłoszenie o naborze Nr 1 Podinspektor/Inspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych Oferty pracy w urzędzie, w 2019 roku 2019-02-18 Bartosz Cegłowski 55 2019/02/18 - 17:37
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 18 lutego 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji trzech projektów uchwał: 1. projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna, 2. projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 3. projektu uchwały w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna Konsultacje projektów uchwał 2019-02-18 Beata Krupa 17 2019/02/18 - 12:33
Sprawozdania z prac Burmistrza pomiędzy sesjami Rady Miasta w roku 2019 Burmistrz kadencji 2018-2023 2019-02-15 Bartosz Cegłowski 9 2019/02/15 - 13:25
Centralny Rejestr Umów – Grudzień 2018r. Rejestr umów w roku 2018 2019-02-11 Adam Malinowski 9 2019/02/11 - 1:52
Centralny Rejestr Umów – Listopad 2018r. Rejestr umów w roku 2018 2019-02-11 Adam Malinowski 8 2019/02/11 - 1:52
Centralny Rejestr Umów – Październik 2018r. Rejestr umów w roku 2018 2019-02-11 Adam Malinowski 9 2019/02/11 - 1:52
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Rok 2019 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2019-02-08 Bartosz Cegłowski 11 2019/02/08 - 13:16
Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zakładowej tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-02-01 Beata Krupa 16 2019/02/01 - 8:49
Zarządzenie Nr 5/Fn/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-02-01 Beata Krupa 11 2019/02/01 - 8:36
Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas trwania VIII kadencji Rady Miasta Podkowa Leśna Uncategorized, Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-02-01 Beata Krupa 14 2019/02/01 - 8:59
Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta Podkowa Leśna w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-02-01 Beata Krupa 10 2019/02/01 - 8:26
Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna do dnia 30.04.2019 r.” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-02-01 Beata Krupa 11 2019/02/01 - 8:23
Zarządzenie Nr 1/Fn/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-02-01 Beata Krupa 8 2019/02/01 - 8:21
Zarządzenie Nr 122/2018 z 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020.” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2019-01-31 Beata Krupa 6 2019/01/31 - 14:20

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna