Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Ten wpis nie został ani razu zmieniony od publikacji.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Ten wpis nie został ani razu zmieniony od publikacji.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
Zarządzenie Nr 88/Fn/2019 z dnia14 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-08-19 Beata Krupa 8 2019/08/19 - 14:09
Wybory parlamentarne 2019 Wybory i Referenda 2019-08-19 Bartosz Cegłowski 10 2019/08/19 - 12:28
Ogłoszenie o naborze Nr 17 na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych Oferty pracy w urzędzie, w 2019 roku 2019-08-05 Bartosz Cegłowski 96 2019/08/06 - 9:37
ZP.271.8.2019 – Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” 2019-07-30 mgerek 322 2019/08/19 - 11:25
Centralny Rejestr Umów – Czerwiec 2019r. Rejestr umów w roku 2019 2019-07-30 Bartosz Cegłowski 21 2019/07/30 - 13:05
Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-07-29 Beata Krupa 11 2019/07/29 - 10:49
Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-07-29 Beata Krupa 16 2019/07/29 - 10:46
Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi wyznaczonemu do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-07-29 Beata Krupa 7 2019/07/29 - 10:37
IX sesja Rady Miasta w dniu 25 lipca 2019 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2019-07-17 Beata Krupa 6 2019/07/17 - 15:38
ZP.271.7.2019 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna” Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” 2019-07-16 mgerek 136 2019/07/18 - 12:34
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Podkowa Leśna przy ul. Helenowskiej 23 Przetargi w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami 2019-07-12 Beata Krupa 168 2019/07/12 - 8:28
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 16 na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych w 2019 roku 2019-07-10 Bartosz Cegłowski 184 2019/07/31 - 15:34
Zarządzenie Nr 76/Fn/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-07-05 Beata Krupa 18 2019/07/05 - 12:43
Zarządzenie Nr 73/Fn/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town” Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-07-05 Beata Krupa 13 2019/07/05 - 12:40
Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna od dnia 1.05.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-07-05 Beata Krupa 12 2019/07/05 - 12:06
Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-07-05 Beata Krupa 11 2019/07/22 - 10:33
Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020 Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-07-05 Bartosz Cegłowski 98 2019/07/05 - 11:54
Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” (Zakres realizowany na terenie Miasta Podkowa Leśna) – Odcinek PL1: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 od ul. Brwinowskiej do ul. Gołębiej w Podkowie Leśnej” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-07-05 Beata Krupa 16 2019/07/05 - 11:53
Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-07-05 Beata Krupa 8 2019/07/05 - 11:47
Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-07-05 Beata Krupa 4 2019/07/05 - 11:45

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna