Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Ten wpis nie został ani razu zmieniony od publikacji.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Ten wpis nie został ani razu zmieniony od publikacji.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
XL sesja Rady Miasta w dniu 28 września 2017 r. Kadencja Rady Miasta 2014-2018 2017-09-21 Beata Krupa 46 2017/09/21 - 13:47
Nabór na stanowisko: Podinspektor ds.inwestycji i remontów w Referacie Infrastruktury Komunalnej. Oferty pracy w urzędzie, w 2017 roku 2017-09-21 Bartosz Cegłowski 77 2017/09/21 - 10:30
Zarządzenie Nr 101/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów RS-11) w Podkowie Leśnej.” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku 2017-09-20 Beata Krupa 22 2017/09/20 - 8:01
Zarządzenie Nr 100/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych Etap I oraz wykonanie przebudowy rowu Etap II.” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku 2017-09-20 Beata Krupa 18 2017/09/20 - 7:59
Zarządzenie Nr 99/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku 2017-09-19 Beata Krupa 25 2017/09/19 - 14:38
ZP 271.23.2017 „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej.” 2017-09-19 Tomasz Gawin 75 2017/09/19 - 13:39
Aktualizacja Rejestru Umów Rejestr Umów 2017-09-19 Bartosz Cegłowski 28 2017/09/19 - 12:58
ZP 271.22.2017 „Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych Etap I oraz wykonanie przebudowy rowu Etap II.” 2017-09-19 Tomasz Gawin 32 2017/09/19 - 12:58
Zarządzenie Nr 98/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na sprzątanie ulic i pielęgnację zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku 2017-09-15 Beata Krupa 3 2017/09/21 - 8:59
SPRZĄTANIE ULIC I PIELĘGNACJA ZIELENI W CIĄGACH ULICZNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA DO DNIA 31.12.2018 r. 2017-09-11 Bartosz Cegłowski 97 2017/09/20 - 15:57
Zagospodarowanie przestrzenne 2017-09-07 Bartosz Cegłowski 2017/09/12 - 13:15
Plany Zagospodarowania Uncategorized 2017-09-07 Bartosz Cegłowski 31 2017/09/07 - 8:34
Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” (Zakres realizowany na terenie miast i gmin: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów 2017-09-05 Bartosz Cegłowski 120 2017/09/05 - 14:11
Przetarg na nieruchomość przy ul. Helenowskiej 23 Przetargi w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami 2017-09-04 Beata Krupa 109 2017/09/04 - 14:54
Zarządzenie Nr 96/2017 z dnia 1 września 2017 r. uchylające uchwałę Zarządu Miasta w sprawie ustalania opłat za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku 2017-09-04 Beata Krupa 37 2017/09/04 - 14:05
Zarządzenie Nr 95/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” (Zakres realizowany na terenie miast i gmin: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów) – Odcinek PL1: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku 2017-08-31 Beata Krupa 37 2017/08/31 - 11:51
Zarządzenie Nr 94/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rowie melioracyjnym RS-11 w Podkowie Leśnej” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku 2017-08-31 Beata Krupa 32 2017/08/31 - 11:11
Zarządzenie Nr 93/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych Etap I oraz wykonanie przebudowy rowu Etap II” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku 2017-08-31 Beata Krupa 29 2017/08/31 - 11:13
ZP 271.19.2017 Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej 2017-08-31 Tomasz Gawin 130 2017/09/18 - 17:00
Zarządzenie Nr 91/Fn/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2017 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2017 roku 2017-08-29 Beata Krupa 36 2017/08/29 - 10:41

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna