Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
Ogłoszenie o naborze Nr 5 Inspektor w Referacie Finansowym Oferty pracy w urzędzie, w 2018 roku 2018-09-12 Bartosz Cegłowski 162 2018/09/12 - 9:29
Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-09-10 Beata Krupa 18 2018/09/10 - 17:33
Centralny Rejestr Umów – Czerwiec 2018r. Rejestr umów w roku 2018 2018-09-10 Bartosz Cegłowski 20 2018/09/10 - 16:25
Ogłoszenie – Poszukujemy Kandydata na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych. Oferty pracy w urzędzie, w 2018 roku 2018-09-06 Bartosz Cegłowski 208 2018/09/06 - 13:08
Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa i przebudowa dróg publicznych zlokalizowanych w Podkowie Leśnej wraz z ich utrzymaniem. 2018-09-04 Tomasz Gawin 135 2018/09/04 - 15:52
Zarządzenie Nr 72/Fn/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2018 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2018 roku 2018-09-03 Beata Krupa 22 2018/09/03 - 11:59
Centralny Rejestr Umów – Maj 2018r. Rejestr umów w roku 2018 2018-08-27 Adam Malinowski 29 2018/09/10 - 14:11
Centralny Rejestr Umów – Kwiecień 2018r. Rejestr umów w roku 2018 2018-08-27 Adam Malinowski 14 2018/08/27 - 20:56
Zarządzenie Nr 71/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro. Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-08-22 Adam Malinowski 52 2018/08/24 - 10:10
Zarządzenie Nr 69/Fn/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2018 roku 2018-08-20 Beata Krupa 51 2018/08/21 - 11:39
Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2018 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2018 – 2020” oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie. Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-08-20 Adam Malinowski 18 2018/08/20 - 11:08
Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-08-16 Adam Malinowski 17 2018/08/16 - 12:48
Zarządzenie Nr 67/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-08-13 Adam Malinowski 23 2018/08/13 - 17:45
Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-08-13 Adam Malinowski 22 2018/08/13 - 17:42
Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-08-13 Adam Malinowski 20 2018/08/13 - 17:41
Zarządzenie Nr 64/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: ,,Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia 17.12.2018 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według uzgodnionego projektu w terminie do dnia 28.06.2019 r.” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-08-13 Adam Malinowski 15 2018/08/13 - 17:39
Zarządzenie Nr 62/2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Halabaly w Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7 Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-08-13 Adam Malinowski 30 2018/08/13 - 17:36
Zarządzenie Nr 63/Fn/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2018 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2018 roku 2018-08-13 Adam Malinowski 8 2018/08/13 - 17:32
Zarządzenie Nr 59/Fn/2018 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej miasta na 2018 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2018 roku 2018-08-13 Adam Malinowski 6 2018/08/13 - 17:31
ZP.271.11.2018 „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia 17.12.2018 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według uzgodnionego projektu w terminie do dnia 28.06.2019 r.” 2018-08-07 Tomasz Gawin 193 2018/09/04 - 11:38

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna