Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
Przetarg na nieruchomość przy ul. Helenowskiej 23 Przetargi w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami 2018-02-19 Adam Malinowski 23 2018/02/19 - 15:02
Ogłoszenie o naborze Nr 1 Podinspektor / Inspektor ds. płac w Referacie Finansowym Oferty pracy w urzędzie, w 2018 roku 2018-02-16 Adam Malinowski 71 2018/02/16 - 13:59
KONKURSY 2018 KONKURSY, Organizacje Pozarządowe 2018-02-14 Bartosz Cegłowski 47 2018/02/15 - 8:42
Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-02-14 Bartosz Cegłowski 16 2018/02/14 - 14:48
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 12 lutego 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego; 2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Konsultacje projektów uchwał 2018-02-12 Beata Krupa 18 2018/02/12 - 15:20
Centralny Rejestr Umów – Styczeń 2018r. Rejestr Umów, Rejestr umów w roku 2018 2018-02-12 Adam Malinowski 32 2018/02/12 - 11:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 5 lutego 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna – zakończone Konsultacje projektów uchwał 2018-02-05 Beata Krupa 22 2018/02/20 - 9:45
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Rok 2018 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2018-02-02 Beata Krupa 17 2018/02/02 - 13:09
ZAKOŃCZONE – Ogłoszenie – Poszukujemy Kandydata na stanowisko Inspektora w Referacie Insfrastruktury Komunalnej. Umowa na zastępstwo. w 2018 roku 2018-01-18 Bartosz Cegłowski 336 2018/02/16 - 13:53
Wykonanie interwencyjnych napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Podkowa Leśna mieszanką mineralno asfaltową z recyklera Zamówienia poniżej 30 000 euro, Zamówienia publiczne 2018-01-18 Adam Malinowski 28 2018/01/19 - 9:18
Wykonywanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników w jednostkach organizacyjnych Zamówienia poniżej 30 000 euro, Zamówienia publiczne 2018-01-18 Adam Malinowski 28 2018/01/19 - 9:19
ZP.271.1.2018 „Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna.” 2018-01-18 Tomasz Gawin 336 2018/02/07 - 11:38
Rok 2018 Pozostałe 2018-01-16 Adam Malinowski 50 2018/01/16 - 13:13
Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-01-16 Beata Krupa 37 2018/01/16 - 12:34
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia wyłączonych ponad jednego roku informacji dodatkowych z rejestru wyborców Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-01-15 Beata Krupa 12 2018/01/18 - 12:19
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-01-12 Beata Krupa 25 2018/01/17 - 13:25
Zarządzenie Nr 4/Fn/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2018 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2018 roku 2018-01-12 Bartosz Cegłowski 22 2018/01/12 - 10:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 12 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji – zakończone Konsultacje projektów uchwał 2018-01-12 Beata Krupa 22 2018/01/29 - 10:57
Zarządzenie Nr 2/Fn/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2018 roku 2018-01-11 Beata Krupa 191 2018/01/18 - 10:13
Nabór kandydatów na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych miasta, W 2018 roku 2018-01-11 Adam Malinowski 197 2018/01/25 - 14:01

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna