Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
Zarządzenie Nr 110/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad obiegu dokumentów w biurze Rady Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-12-07 Beata Krupa 20 2018/12/07 - 10:47
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Podkowiańskiej Karty Mieszkańca” Konsultacje projektów uchwał 2018-11-30 Beata Krupa 43 2018/11/30 - 14:33
Komisja Spraw Społecznych VIII kadencja 2018-2023 2018-11-30 Adam Malinowski 62 2018/12/05 - 15:47
Komisja Gospodarki i Rozwoju VIII kadencja 2018-2023 2018-11-30 Adam Malinowski 74 2018/12/05 - 15:41
Plany pracy Komisji VIII kadencja 2018-2023 2018-11-29 Adam Malinowski 46 2018/11/29 - 9:38
Sprawozdania z prac Komisji VIII kadencja 2018-2023 2018-11-29 Adam Malinowski 28 2018/11/29 - 9:35
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji VIII kadencja 2018-2023 2018-11-29 Adam Malinowski 31 2018/12/05 - 15:36
Komisja Rewizyjna VIII kadencja 2018-2023 2018-11-29 Adam Malinowski 54 2018/12/05 - 15:37
Uchwały w sprawie powołania Komisji i składów osobowych Komisji VIII kadencja 2018-2023 2018-11-29 Adam Malinowski 43 2018/12/05 - 14:31
WYNIKI KONSULTACJI 26.11.2018 „Program współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019″ Organizacje Pozarządowe 2018-11-26 Adam Malinowski 29 2018/11/26 - 13:01
Zarządzenie Nr. 106/Fn/2018 z 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2018 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2018 roku 2018-11-26 Adam Malinowski 39 2018/11/26 - 12:30
Ogłoszenie o naborze Nr 7 Podinspektor/Inspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych Oferty pracy w urzędzie, w 2018 roku 2018-11-23 Bartosz Cegłowski 159 2018/11/23 - 11:29
II sesja Rady Miasta w dniu 29 listopada 2018 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2018-11-22 Marta Niedzieska 47 2018/11/22 - 15:21
Budżet 2019 Budżet 2018-11-21 Adam Malinowski 123 2018/11/22 - 13:42
ZP.271.15.2018 „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych, sieci wodociągowej, zbiornika wody, układu technologicznego uzdatniania wody czystej na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020.” 2018-11-21 Tomasz Gawin 79 2018/12/03 - 17:16
Zarzadzenie Nr 105/2018 z dnia 19 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: ,,Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych, sieci wodociągowej, zbiornika wody, układu technologicznego uzdatniania wody czystej na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020.” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-11-21 Adam Malinowski 42 2018/11/21 - 15:06
Zarządzenie Nr 104/2018 z dnia 19 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: ,,Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna.” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-11-21 Adam Malinowski 42 2018/11/21 - 15:05
Zarządzenie Nr 103/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów przekazania do korzystania (użyczenia) z urządzenia informatycznego i poczty elektronicznej Miasta Podkowa Leśna do celów służbowych Uncategorized, Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-11-21 Adam Malinowski 45 2018/11/21 - 15:05
Zarządzenie Nr 102/2018 z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-11-21 Adam Malinowski 26 2018/11/21 - 15:04
Zarządzenie Nr 101/Fn /2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2018 roku 2018-11-20 Adam Malinowski 98 2018/11/21 - 15:31

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna