Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
ZP.271.12.2019 – „Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.” 2019-11-26 mgerek 121 2019/12/09 - 13:32
Ogłoszenie o naborze Nr 22 od Podinspektora do Głównego Specjalisty w Wieloosobowym Stanowisku ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta Oferty pracy w urzędzie, w 2019 roku 2019-11-25 Bartosz Cegłowski 157 2019/11/25 - 16:01
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Podkowa Leśna przy ul. Helenowskiej 23 Przetargi w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami 2019-11-25 Bartosz Cegłowski 173 2019/11/25 - 15:01
Zarządzenie Nr 111/Fn/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-11-25 Beata Krupa 32 2019/11/25 - 11:44
XII sesja Rady Miasta w dniu 28 listopada 2019 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2019-11-21 Beata Krupa 51 2019/11/21 - 11:08
Zarządzenie Nr 110/Fn/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-11-18 Beata Krupa 35 2019/11/18 - 17:02
Budżet 2020 Budżet 2019-11-15 Bartosz Cegłowski 74 2019/11/15 - 15:30
Zarządzenie Nr 109/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-11-14 Beata Krupa 30 2019/11/14 - 14:43
Zarządzenie Nr 106/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-11-14 Beata Krupa 24 2019/11/14 - 14:41
Zarządzenie Nr 103/2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-11-14 Beata Krupa 24 2019/11/14 - 14:39
Zarządzenie Nr 108/Fn/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-11-14 Beata Krupa 28 2019/11/14 - 13:18
Zarządzenie Nr107/FN/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040 Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-11-14 Beata Krupa 25 2019/11/14 - 13:14
ZP.271.11.2019 „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Podkowa Leśna” 2019-11-12 mgerek 90 2019/11/29 - 9:27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 8 listopada 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia  dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne – zakończone Konsultacje projektów uchwał 2019-11-08 Beata Krupa 140 2019/11/27 - 12:29
ZP.271.10.2019 – Przebudowa Alei Lipowej w Podkowie Leśnej polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika w podziale na etapy, tj.: ETAP I – zadanie 1 – „Budowa ścieżki rowerowej i zjazdów”, zadanie 2 – „Przebudowa sieci teletechnicznej”, ETAP II – „Budowa chodnika od strony ronda” 2019-11-06 mgerek 693 2019/12/03 - 12:39
Zarządzenie Nr 104/Fn/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 r. Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-10-30 Beata Krupa 44 2019/10/30 - 8:36
Zarządzenie Nr 102/Fn/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 r. Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-10-29 Bartosz Cegłowski 29 2019/10/31 - 8:58
Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Organizacje Pozarządowe 2019-10-28 mgerek 45 2019/11/14 - 9:55
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 21 na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych w 2019 roku 2019-10-22 Bartosz Cegłowski 367 2019/11/25 - 16:05
XI sesja Rady Miasta w dniu 24 października 2019 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2019-10-17 Beata Krupa 66 2019/10/17 - 10:04

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna