Przetargi

Status:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zamówienia Publiczne Publikacja Złożenie Otwarcie Status Modyfikacja
ZP.271.8.2019 – Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” Lipiec 30, 2019 10:32 Sierpień 14, 2019 14:00 Sierpień 14, 2019 14:15 322 Aktualne 2019/08/19 - 11:25
ZP.271.7.2019 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna” Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” Lipiec 16, 2019 11:19 Sierpień 21, 2019 11:00 Sierpień 21, 2019 13:00 136 Aktualne 2019/07/18 - 12:34

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna