Biuletyn Informacji Publicznej / Przetarg / ZP.271.9.2018 „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia 17.12.2018 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według uzgodnionego projektu w terminie do dnia 28.06.2019 r.”

ZP.271.9.2018 „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia 17.12.2018 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według uzgodnionego projektu w terminie do dnia 28.06.2019 r.”

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 11 lipca 2018 o 16:50:46. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
11 lipca 2018 o 16:50:46Aktualna wersja
Zawartość
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ogloszenie- nr-587633.pdf" >Ogłoszenie nr 587633</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ogloszenie- nr-587633.pdf" >Ogłoszenie nr 587633</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/siwz-1.pdf">SIWZ</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/siwz-1.pdf">SIWZ</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/zalacznik- nr-4-do-siwz- wzor-umowy-1.pdf" >załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/zalacznik- nr-4-do-siwz- wzor-umowy-1.pdf" >załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/informacja- z-otwarcia-ofert- zp.271.9.2018.pdf">Informacja z otwarcia ofert ZP.271.9.2018</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ogloszenie- o-uniewaznieniu- postepowania- zp.271.9.2018.pdf" >Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP.271.9.2018</a>
  &nbsp;
  &nbsp;
  

"Dokumentacja

"Dokumentacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/projekt-budowlany.pdf">Projekt budowlany</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/rysunki.pdf" >Rysunki</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/swior.pdf">SWiOR</a>
  
  

"Koncepcja

"Koncepcja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/opis.pdf">opis</a>
  <img class="alignnone size-medium wp-image-16007" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/07/ plansza-1_koncepcja- 300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" />
  <img class="alignnone size-medium wp-image-16008" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/07/ plansza-2_wizualizacja- 300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" />
  <img class="alignnone size-medium wp-image-16009" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/07/ plansza-3_schemat-obiegu- wody-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" />
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/rys.1.pdf">rys.1</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/rys.2.pdf">rys.2</a>
  
&nbsp; &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna