Biuletyn Informacji Publicznej / Przetarg / ZP.271.9.2018 „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia 17.12.2018 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według uzgodnionego projektu w terminie do dnia 28.06.2019 r.”

ZP.271.9.2018 „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia 17.12.2018 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według uzgodnionego projektu w terminie do dnia 28.06.2019 r.”

Data dodania2018/07/11 - 16:50
Data składania oferty2018/07/26 - 14:00
Data otwarcia oferty2018/07/26 - 14:15
StatusRozstrzygnięte

Opis przetargu:

Ogłoszenie nr 587633

SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.9.2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP.271.9.2018

 

 

Dokumentacja projektowa do Etapu I

Dokumentacja projektowa do Etapu I

Koncepcja do Etapu II

Koncepcja do Etapu II

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna