Biuletyn Informacji Publicznej / Przetarg / ZP.271.8.2019 – Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”

ZP.271.8.2019 – Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 19 sierpnia 2019 o 11:25:24. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
19 sierpnia 2019 o 11:25:24Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/ogloszenie- nr-579859-n-2019- z-dnia-2019- 07-30.pdf">Ogłoszenie nr 579859-N-2019 z dnia 2019-07-30</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/ogloszenie- nr-579859-n-2019- z-dnia-2019- 07-30.pdf">Ogłoszenie nr 579859-N-2019 z dnia 2019-07-30</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/siwz-zp.271.8.2019.pdf">SIWZ - ZP.271.8.2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/siwz-zp.271.8.2019.pdf">SIWZ - ZP.271.8.2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/zalacznik- nr-6-do-siwz- wzor-umowy-.pdf" >Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/zalacznik- nr-6-do-siwz- wzor-umowy-.pdf" >Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/projekt-budowlany.pdf">Projekt budowlany</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/projekt-budowlany.pdf">Projekt budowlany</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/projekt-budowlany- wykonawczy.pdf">Projekt budowlany, wykonawczy</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/projekt-budowlany- wykonawczy.pdf">Projekt budowlany, wykonawczy</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/geotechnika.pdf" >Geotechnika</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/geotechnika.pdf" >Geotechnika</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/przedmiar- robot.pdf">Przedmiar robót</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/przedmiar- robot.pdf">Przedmiar robót</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/specyfikacje- techniczne.pdf" >Specyfikacje techniczne</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/specyfikacje- techniczne.pdf" >Specyfikacje techniczne</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/projekt-stalej- organizacji-ruchu.rar">Projekt Stałej Organizacji Ruchu</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/projekt-stalej- organizacji-ruchu.rar">Projekt Stałej Organizacji Ruchu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/odpowiedz- nr-1-dla-wykonacow.pdf">Odpowiedż nr 1 dla Wykonaców</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/odpowiedz- nr-1-dla-wykonacow.pdf">Odpowiedż nr 1 dla Wykonaców</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/informacja- z-otwarcia-ofert- zp.271.8.2019.pdf">Informacja z otwarcia ofert ZP.271.8.2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/informacja- z-otwarcia-ofert- zp.271.8.2019.pdf">Informacja z otwarcia ofert ZP.271.8.2019</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/informacja- o-wyborze-oferty- zp.271.8.2019.pdf">informacja o wyborze oferty ZP.271.8.2019</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/zp.-271.8.2019- zawiadomienie- o-uniewaznieniu- czynnosci.pdf">ZP. 271.8.2019 - zawiadomienie o unieważnieniu czynności</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/informacja- o-wyborze-oferty.pdf" >ZP.271.8.2019 - Informacja o wyborze oferty</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna