Biuletyn Informacji Publicznej / Przetarg / ZP.271.8.2019 – Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”

ZP.271.8.2019 – Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”

Data dodania2019/07/30 - 10:32
Data składania oferty2019/08/14 - 14:00
Data otwarcia oferty2019/08/14 - 14:15
StatusAktualne

Opis przetargu:

Ogłoszenie nr 579859-N-2019 z dnia 2019-07-30

SIWZ - ZP.271.8.2019

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy

Projekt budowlany

Projekt budowlany, wykonawczy

Geotechnika

Przedmiar robót

Specyfikacje techniczne

Projekt Stałej Organizacji Ruchu

Odpowiedż nr 1 dla Wykonaców

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.8.2019

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna