Biuletyn Informacji Publicznej / Przetarg / ZP.271.8.2018 „Przebudowa ul. Modrzewiowej i ul. Kościelnej w Podkowie Leśnej” w podziale na etapy tj.: Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Jana Pawła II – ul. Kościelna łącznie z wyniesionym skrzyżowaniem oraz na odc. ul. Topolowa – ul. Wschodnia, Etap II. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Kościelna – ul. Topolowa, Etap III. Przebudowa ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – ul. Akacjowa, Etap IV. Remont odtworzeniowy ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – al. Lipowa.”

ZP.271.8.2018 „Przebudowa ul. Modrzewiowej i ul. Kościelnej w Podkowie Leśnej” w podziale na etapy tj.: Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Jana Pawła II – ul. Kościelna łącznie z wyniesionym skrzyżowaniem oraz na odc. ul. Topolowa – ul. Wschodnia, Etap II. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Kościelna – ul. Topolowa, Etap III. Przebudowa ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – ul. Akacjowa, Etap IV. Remont odtworzeniowy ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – al. Lipowa.”

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 10 lipca 2018 o 13:58:16. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
10 lipca 2018 o 13:58:16Aktualna wersja
Zawartość
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ogloszenie- nr-586653.pdf" >Ogłoszenie nr 586653</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ogloszenie- nr-586653.pdf" >Ogłoszenie nr 586653</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/siwz.pdf">SIWZ</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/siwz.pdf">SIWZ</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/zalacznik- nr-4-do-siwz- wzor-umowy.pdf" >Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/zalacznik- nr-4-do-siwz- wzor-umowy.pdf" >Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/informacja- nr-1-dla-wykonawcow.pdf">Informacja nr 1 dla Wykonawców</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/informacja- z-otwarcia-ofert- w-dniu-25.07.2018.pdf">Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.07.2018</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ogloszenie- o-uniewaznieniu- postepowania- zp.271.8.2018.pdf" >Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP.271.8.2018</a>
  &nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;
  

"Dokumentacja

"Dokumentacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ul_modrzewiowa_ projekt_budowlany-cz-i.pdf" >Ul_Modrzewiowa_ projekt_budowlany cz I</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ul_modrzewiowa_ projekt_budowlany-cz-ii.pdf" >Ul_Modrzewiowa_ projekt_budowlany cz II</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ul_modrzewiowa_ projekt_budowlany-cz-iii_ .pdf">Ul_Modrzewiowa_ projekt_budowlany cz III_</a>
  &nbsp;
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ul_modrzewiowa_ specyfikacja_ techniczna.pdf" >Ul_Modrzewiowa_ specyfikacja_ techniczna</a>
  &nbsp;
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/przedmiar- robot-modrzewiowa- jpii-koscielna.pdf">Przedmiar robot Modrzewiowa JPII Kościelna</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/przedmiar- robot-modrzewiowa-koscielna- topolowa.pdf">Przedmiar robot Modrzewiowa Kościelna Topolowa</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ul_modrzewiowa_ przedmiar_odc_ jaworowa_wschodnia.pdf" >Ul_Modrzewiowa_przedmiar_ odc_Jaworowa_ Wschodnia</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ul_modrzewiowa_ przedmiar_odc_ topolowa_jaworowa.pdf" >Ul_Modrzewiowa_przedmiar_ odc_Topolowa_ Jaworowa</a>
  &nbsp;
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ul_modrzewiowa- projekt-odwodnienia.pdf"> Ul_Modrzewiowa projekt odwodnienia</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/specyfikacja- odwodnienie-modrzewiowa.pdf" >Specyfikacja odwodnienie Modrzewiowa</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/przedmiar- robot-modrzewiowa.pdf">przedmiar robót Modrzewiowa</a>
  
  

"Dokumentacja

"Dokumentacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ul_koscielna_ przebudowa_projekt_ budowlany.pdf" >Ul_Koscielna_przebudowa_ projekt_budowlany</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ul_koscielna- przebudowa_specyfikacja- techniczna.pdf" >Ul_Koscielna przebudowa_specyfikacja techniczna</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ul_koscielna- przedmiar_przebudowa.pdf" >Ul_Koscielna przedmiar_przebudowa</a>
  
  

"Dokumentacja

"Dokumentacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ul_koscielna- remont-projekt-budowlany- nowy.pdf">Ul_Koscielna remont projekt budowlany nowy</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ul_koscielna- remont-specyfikacja- techniczna.pdf" >Ul_Koscielna remont specyfikacja techniczna</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ul_koscielna_ przedmiar_remont.pdf">Ul_ Kościelna_przedmiar_remont</a>
  

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna