Biuletyn Informacji Publicznej / Przetarg / ZP.271.5.2018 „Przebudowa ul. Modrzewiowej i ul. Kościelnej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.: Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Jana Pawła II – ul. Kościelna łącznie z wyniesionym skrzyżowaniem, Etap II. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Topolowa – ul. Wschodnia, Etap III. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Kościelna – ul. Topolowa, Etap IV. Przebudowa ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – ul. Akacjowa, Etap V. Remont odtworzeniowy ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – al. Lipowa.”

ZP.271.5.2018 „Przebudowa ul. Modrzewiowej i ul. Kościelnej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.: Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Jana Pawła II – ul. Kościelna łącznie z wyniesionym skrzyżowaniem, Etap II. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Topolowa – ul. Wschodnia, Etap III. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Kościelna – ul. Topolowa, Etap IV. Przebudowa ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – ul. Akacjowa, Etap V. Remont odtworzeniowy ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – al. Lipowa.”

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 25 czerwca 2018 o 08:31:50. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
25 czerwca 2018 o 08:31:50Aktualna wersja
Zawartość
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ogloszenie- nr-573594.pdf" >Ogłoszenie nr 573594</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ogloszenie- nr-573594.pdf" >Ogłoszenie nr 573594</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/siwz-1.pdf">SIWZ</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/siwz-1.pdf">SIWZ</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/zalacznik- nr-4-do-siwz- wzor-umowy.pdf" >Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/zalacznik- nr-4-do-siwz- wzor-umowy.pdf" >Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/zalaczniki- do-siwz_-edytowalna.docx" >załączniki do SIWZ_ edytowalna</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/zalaczniki- do-siwz_-edytowalna.docx" >załączniki do SIWZ_ edytowalna</a>
<strong>UWAGA! Poprawione SIWZ w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia:</strong> <strong>UWAGA! Poprawione SIWZ w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia:</strong>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/siwz_.pdf">SIWZ_</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/siwz_.pdf">SIWZ_</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/zalacznik- nr-4-do-siwz- wzor-umowy-2.pdf" >Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/zalacznik- nr-4-do-siwz- wzor-umowy-2.pdf" >Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy</a>
  &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
<strong>Remont odtworzeniowy ul. Kościelna <strong>Remont odtworzeniowy ul. Kościelna
</strong> </strong>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_koscielna- remont-specyfikacja- techniczna.pdf">Ul. Koscielna remont specyfikacja techniczna</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_koscielna- remont-specyfikacja- techniczna.pdf">Ul. Koscielna remont specyfikacja techniczna</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_koscielna_ przedmiar_remont.pdf">Ul. Kościelna przedmiar remont</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_koscielna_ przedmiar_remont.pdf">Ul. Kościelna przedmiar remont</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_koscielna- remont-projekt- budowlany.pdf">Ul. Koscielna remont projekt budowlany</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_koscielna- remont-projekt- budowlany.pdf">Ul. Koscielna remont projekt budowlany</a>
&nbsp; &nbsp;
<strong>Ul. Kościelna</strong> <strong>Ul. Kościelna</strong>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_koscielna- przebudowa_specyfikacja- techniczna.pdf">Ul. Koscielna przebudowa specyfikacja techniczna</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_koscielna- przebudowa_specyfikacja- techniczna.pdf">Ul. Koscielna przebudowa specyfikacja techniczna</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_koscielna_ przebudowa_projekt_ budowlany.pdf">Ul. Koscielna przebudowa projekt budowlany</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_koscielna_ przebudowa_projekt_ budowlany.pdf">Ul. Koscielna przebudowa projekt budowlany</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_koscielna- przedmiar_przebudowa.pdf">Ul. Koscielna przedmiar przebudowa</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_koscielna- przedmiar_przebudowa.pdf">Ul. Koscielna przedmiar przebudowa</a>
&nbsp; &nbsp;
<strong>Ul. Modrzewiowa</strong> <strong>Ul. Modrzewiowa</strong>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_modrzewiowa_ specyfikacja_ techniczna.pdf">Ul. Modrzewiowa specyfikacja techniczna</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_modrzewiowa_ specyfikacja_ techniczna.pdf">Ul. Modrzewiowa specyfikacja techniczna</a>

"Odwodnienie

"Odwodnienie

 

"Odwodnienie

"Odwodnienie

<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_modrzewiowa- projekt-odwodnienia.pdf">Ul. Modrzewiowa projekt odwodnienia</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_modrzewiowa- projekt-odwodnienia.pdf">Ul. Modrzewiowa projekt odwodnienia</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/przedmiar- robot-modrzewiowa.pdf">Przedmiar robót Modrzewiowa</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/przedmiar- robot-modrzewiowa.pdf">Przedmiar robót Modrzewiowa</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/specyfikacja- odwodnienie-modrzewiowa.pdf" >Specyfikacja odwodnienie Modrzewiowa</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/specyfikacja- odwodnienie-modrzewiowa.pdf" >Specyfikacja odwodnienie Modrzewiowa</a>
 [/toggle]

"Projekt

"Projekt

 

"Projekt

"Projekt

<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_modrzewiowa_ projekt_budowlany- cz-i.pdf">Ul. Modrzewiowa projekt budowlany cz. I</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_modrzewiowa_ projekt_budowlany- cz-i.pdf">Ul. Modrzewiowa projekt budowlany cz. I</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_modrzewiowa_ projekt_budowlany- cz-ii.pdf">Ul. Modrzewiowa projekt budowlany cz. II</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_modrzewiowa_ projekt_budowlany- cz-ii.pdf">Ul. Modrzewiowa projekt budowlany cz. II</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_modrzewiowa_ projekt_budowlany- cz-iii_.pdf">Ul. Modrzewiowa projekt budowlany cz. III</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_modrzewiowa_ projekt_budowlany- cz-iii_.pdf">Ul. Modrzewiowa projekt budowlany cz. III</a>
 [/toggle]

"Przedmiary

"Przedmiary

 

"Przedmiary

"Przedmiary

<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/przedmiar- robot-modrzewiowa- jpii-koscielna- _-etap-i.pdf">Przedmiar robot Modrzewiowa JPII Kościelna etap I</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/przedmiar- robot-modrzewiowa- jpii-koscielna- _-etap-i.pdf">Przedmiar robot Modrzewiowa JPII Kościelna etap I</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/przedmiar- robot-modrzewiowa-koscielna- topolowa-etap- iii.pdf">Przedmiar robot Modrzewiowa Kościelna Topolowa etap III</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/przedmiar- robot-modrzewiowa-koscielna- topolowa-etap- iii.pdf">Przedmiar robot Modrzewiowa Kościelna Topolowa etap III</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_modrzewiowa_ przedmiar_odc_ topolowa_jaworowa- etap-ii.pdf"> Ul.Modrzewiowa przedmiar odc. Topolowa Jaworowa etap II</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_modrzewiowa_ przedmiar_odc_ topolowa_jaworowa- etap-ii.pdf"> Ul.Modrzewiowa przedmiar odc. Topolowa Jaworowa etap II</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_modrzewiowa_ przedmiar_odc_ jaworowa_wschodnia- etap-ii.pdf">Ul. Modrzewiowa przedmiar odc. Jaworowa Wschodnia etap II</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ul_modrzewiowa_ przedmiar_odc_ jaworowa_wschodnia- etap-ii.pdf">Ul. Modrzewiowa przedmiar odc. Jaworowa Wschodnia etap II</a>
 [/toggle]
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/informacja- nr-1-dla-wykonawcow.pdf">Informacja nr 1 dla Wykonawców</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/info-otwarcie- zp-271.5.2018.pdf">Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.06.2018 r.</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/ogloszenie- o-uniewaznieniu- postepowania.pdf" >Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna