Biuletyn Informacji Publicznej / Przetarg / ZP.271.4.2019 – „Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Jeleniej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.: Etap I. Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Jeleniej, Etap II. Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej.”

ZP.271.4.2019 – „Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Jeleniej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.: Etap I. Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Jeleniej, Etap II. Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej.”

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 14 marca 2019 o 09:40:17. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
14 marca 2019 o 09:40:17Aktualna wersja
Zawartość
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/ogloszenie- o-wyniku-postepowania-wyborze- najkorzystniejszej-oferty- zp.271.4.2019.pdf" >Ogłoszenie o wyniku postępowania - wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.4.2019</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/informacja- z-otwarcia-ofert- zp.271.4.2019r..pdf">Informacja z otwarcia ofert ZP.271.4.2019r.</a>
  &nbsp;
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/zp.271.4.2019- siwz.pdf">ZP.271.4.2019 SIWZ</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/zp.271.4.2019- siwz.pdf">ZP.271.4.2019 SIWZ</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/zp.271.4.2019- ogloszenie.pdf" >ZP.271.4.2019 ogłoszenie</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/zp.271.4.2019- ogloszenie.pdf" >ZP.271.4.2019 ogłoszenie</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/zalacznik- nr-4-do-siwz- wzor-umowy.pdf" >Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/zalacznik- nr-4-do-siwz- wzor-umowy.pdf" >Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/informacja- nr-1-dla-wykonawcow.pdf">Informacja nr 1 dla Wykonawców</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/informacja- nr-1-dla-wykonawcow.pdf">Informacja nr 1 dla Wykonawców</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/informacja- nr-2-dla-wykonawcow.pdf">Informacja nr 2 dla Wykonawców</a>
  &nbsp;

"dokumentacja

"dokumentacja

 

"dokumentacja

"dokumentacja

<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/1.-projekt- budowlany.pdf">1. Projekt budowlany</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/1.-projekt- budowlany.pdf">1. Projekt budowlany</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/2.-projekt- wykonawczy.pdf">2. Projekt wykonawczy</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/2.-projekt- wykonawczy.pdf">2. Projekt wykonawczy</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/3.-inwentaryzacja- zieleni.pdf">3. Inwentaryzacja zieleni</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/3.-inwentaryzacja- zieleni.pdf">3. Inwentaryzacja zieleni</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/3.1.-projekt- zagospodarowania.pdf">3.1. Projekt zagospodarowania</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/3.1.-projekt- zagospodarowania.pdf">3.1. Projekt zagospodarowania</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/4.-sst_sanitarna.pdf">4. SST_Sanitarna</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/4.-sst_sanitarna.pdf">4. SST_Sanitarna</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/4.-sst-drogi.pdf">4. SST-Drogi</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/4.-sst-drogi.pdf">4. SST-Drogi</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/5.-sor_opis- techniczny.pdf">5. SOR_opis techniczny</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/5.-sor_opis- techniczny.pdf">5. SOR_opis techniczny</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/6.-opinia- geotechniczna.pdf">6. Opinia geotechniczna</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/6.-opinia- geotechniczna.pdf">6. Opinia geotechniczna</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/7.-przedmiar- robot-branza- drogowa.pdf">7. Przedmiar robót branża drogowa</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/7.-przedmiar- robot-branza- drogowa.pdf">7. Przedmiar robót branża drogowa</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/7.-przedmiar- robot-branza- sanitarna.pdf">7. Przedmiar robót branża sanitarna</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/7.-przedmiar- robot-branza- sanitarna.pdf">7. Przedmiar robót branża sanitarna</a>
 [/toggle]
  PO MODYFIKACJI
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/ogloszenie- o-zmianie-ogloszenia.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/siwz_po-modyfikacji.pdf">SIWZ_po modyfikacji</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/zalacznik- nr-4-do-siwz- wzor-umowy_po- modyfikacji.pdf" >Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy_po modyfikacji</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/przedmiar- robot.pdf">Przedmiar robót</a>
  &nbsp;
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/informacja- nr-3-dla-wykonawcow.pdf">Informacja nr 3 dla Wykonawców</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/zalacznik- do-informacji- nr-3-dla-wykonawcow.pdf" >Załącznik do Informacji nr 3 dla Wykonawców</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/informacja- nr-4-dla-wykonawcow.pdf">Informacja nr 4 dla Wykonawców</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/informacja- nr-5-dla-wykonawcow.pdf">Informacja nr 5 dla Wykonawców</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/informacja- nr-6-dla-wykonawcow.pdf">Informacja nr 6 dla Wykonawców</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/informacja- nr-7-dla-wykonawcow.pdf">Informacja nr 7 dla Wykonawców</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna