Biuletyn Informacji Publicznej / Przetarg / ZP.271.12.2019 – „Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.”

ZP.271.12.2019 – „Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.”

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 26 listopada 2019 o 13:04:05. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
26 listopada 2019 o 13:04:05Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/ogloszenie- nr-627945-n-2019- z-dnia-2019- 11-26.pdf">Ogłoszenie nr 627945-N-2019 z dnia 2019-11-26</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/ogloszenie- nr-627945-n-2019- z-dnia-2019- 11-26.pdf">Ogłoszenie nr 627945-N-2019 z dnia 2019-11-26</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/siwz-z-zalacznikami- 1-6-8.pdf">SIWZ z załącznikami 1-6, 8</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/siwz-z-zalacznikami- 1-6-8.pdf">SIWZ z załącznikami 1-6, 8</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/zalacznik- nr-7-wzor-umowy.pdf" >Załącznik nr 7 - wzór umowy</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/zalacznik- nr-7-wzor-umowy.pdf" >Załącznik nr 7 - wzór umowy</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/informacja- z-otwarcia-ofert- 1.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/ogloszenie- o-uniewzanieniu- postepowania.pdf" >ogłoszenie o unieważnieniu postępowania</a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna