Biuletyn Informacji Publicznej / Przetarg / ZP.271.1.2019 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna do 30.04.2019 r.”

ZP.271.1.2019 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna do 30.04.2019 r.”

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 8 stycznia 2019 o 13:05:35. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
8 stycznia 2019 o 13:05:35Aktualna wersja
Zawartość
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/ogloszenie- nr-501625-n-2019- z-dnia-2019- 01-08.pdf">Ogłoszenie nr 501625-N-2019 z dnia 2019-01-08</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/ogloszenie- nr-501625-n-2019- z-dnia-2019- 01-08.pdf">Ogłoszenie nr 501625-N-2019 z dnia 2019-01-08</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/siwz-zp.271.1.2019.pdf">SIWZ ZP.271.1.2019</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/siwz-zp.271.1.2019.pdf">SIWZ ZP.271.1.2019</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/zalacznik- nr-1-do-siwz- opz.pdf">Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/zalacznik- nr-1-do-siwz- opz.pdf">Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/zalacznik- nr-4-do-siwz- wzor-umowy.pdf" >Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/zalacznik- nr-4-do-siwz- wzor-umowy.pdf" >Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy</a>
  _____________ _____________ ____________________
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/informacja- z-otwarcia-ofert- zp.271.1.2019.pdf">Informacja z otwarcia ofert ZP.271.1.2019</a>
  _____________ _____________ ____________________
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/ogloszenie- o-wyniku-postepowania-wyborze- najkorzystniejszej-oferty- zp.271.1.2019.pdf" >Ogłoszenie o wyniku postępowania - wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.1.2019</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna