Biuletyn Informacji Publicznej / Przetarg / ZP.271.1.2019 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna do 30.04.2019 r.”

ZP.271.1.2019 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna do 30.04.2019 r.”

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 8 stycznia 2019 o 13:05:35. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

  • autor Tomasz Gawin
  • 8 stycznia 2019 o 13:05:35 autor Tomasz Gawin
Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 8 stycznia 2019 o 13:05:35, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna