Biuletyn Informacji Publicznej / Przetarg / ZP.271.1.2019 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna do 30.04.2019 r.”

ZP.271.1.2019 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna do 30.04.2019 r.”

Data dodania2019/01/08 - 13:05
Data składania oferty2019/01/16 - 10:00
Data otwarcia oferty2019/01/16 - 10:15
StatusRozstrzygnięte

Opis przetargu:

Ogłoszenie nr 501625-N-2019 z dnia 2019-01-08

SIWZ ZP.271.1.2019

Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy

______________________________________________

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.1.2019

______________________________________________

Ogłoszenie o wyniku postępowania - wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.1.2019

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna