Biuletyn Informacji Publicznej / Przetarg / Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Podkowa Leśna przy ul. Helenowskiej 23

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Podkowa Leśna przy ul. Helenowskiej 23

Data dodania2018/12/31 - 8:21
Data składania oferty2019/02/13 - 16:00
Data otwarcia oferty2019/02/20 - 12:00
StatusZakończone

Opis przetargu:

Ogłoszenie przetargu - Helenowska 23

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna