Biuletyn Informacji Publicznej / Przetarg / Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna

Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna

Data dodania2020/01/10 - 13:36
Data składania oferty2020/01/20 - 12:00
Data otwarcia oferty2020/01/20 - 12:15
StatusZakończone

Opis przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 501844-N-2020

SIWZ z załącznikami 1-6, 8

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.1.2020

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.1.2020

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna