Biuletyn Informacji Publicznej / Prawo Miejscowe / Zarządzenia Burmistrza / Zarządzenia Organizacyjne / Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu przyznania Patronatu przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie Patronatu

Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu przyznania Patronatu przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie Patronatu

Zarządzenie
Regulamin
Wniosek

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna