Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 85/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektu rekreacyjnego – toru rowerowego typu pumptrack, przy ul. Brwinowskiej 30 w Podkowie Leśnej 7 2020-07-07
Zarządzenie Nr 81/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie podziału lokalu socjalnego nr 2, położonego w Gminie Podkowa Leśna przy ul. Świerkowej 1 38 2020-06-25
Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora 35 2020-06-23
Zarządzenie Nr 78/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Dębowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Bukowej w Podkowie Leśne 8 2020-06-22
Zarządzenie Nr 77/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: Zakup stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” 8 2020-06-22
Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.  w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. 23 2020-06-19
Zarządzenie Nr 75/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 87 2020-06-16
Zarządzenie Nr 74/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 24 2020-06-15
Zarządzenie Nr 73/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w mieście Podkowa Leśna w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 46 2020-06-10
Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Podkowie Leśnej 45 2020-06-10
Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna, położonych w Mieście Podkowa Leśna, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 48 2020-06-09
Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 78 2020-06-04
Zarządzenie Nr 68/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 50 2020-05-28
Zarządzenie Nr 67 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna”, Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” 32 2020-05-26
Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna” 68 2020-05-14
Zarządzenie Nr 62/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Podkowa Leśna 79 2020-05-14
Zarządzenie Nr 61/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Powiadamiania SMS i E-mail dla Miasta Podkowa Leśna 67 2020-05-14
Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Kościelnej na odcinku ul. Modrzewiowej – do ul. Akacjowej w Podkowie Leśnej” 63 2020-05-05
Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 91 2020-05-05
Zarządzenie Nr 54/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany treści ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 92 2020-05-05
Zarządzenie Nr 52/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 93 2020-04-03
Zarządzenie Nr 51/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 90 2020-04-03
Zarządzenie Nr 50/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 79 2020-04-03
Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 71 2020-04-03
Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 69 2020-04-03
Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 62 2020-04-03
Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 64 2020-04-03
Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 82 2020-04-03
Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 63 2020-04-03
Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 72 2020-04-03
MENU

BIP – Podkowa Leśna