Biuletyn Informacji Publicznej / Prawo Miejscowe / Zarządzenia Burmistrza / Zarządzenia Organizacyjne / Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku / Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 15 kwietnia 2019 o 09:06:46. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 15 kwietnia 2019 o 09:06:46, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna