Biuletyn Informacji Publicznej / Prawo Miejscowe / Zarządzenia Burmistrza / Zarządzenia Organizacyjne / Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku / Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku

 

Zarządzenie Nr 35/2019

Skan zarządzenia z załącznikiem

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna