Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 13 2019-05-21
Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku 20 2019-05-08
Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zasad ustalenia i zwrotu kosztów za sporządzanie kopii dokumentów i przetwarzania informacji, w związku z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek zainteresowanego 12 2019-05-08
Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej 18 2019-05-07
Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku 11 2019-04-30
Zrządzenie Nr 41/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej miasta Podkowa Leśna oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r. 19 2019-04-25
Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku 13 2019-04-15
Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku 19 2019-04-10
Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku 17 2019-04-10
Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna do sporządzania i podpisywania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 21 2019-04-02
Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna od dnia 1.05.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.” 21 2019-04-02
Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna 27 2019-03-18
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 36 2019-03-18
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia druków ścisłego zarachowania – druków licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 17 2019-03-15
Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku 11 2019-03-04
Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku 8 2019-03-04
Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku 6 2019-03-04
Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Jeleniej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.: Etap I. Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Jeleniej, Etap II. Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej.” 16 2019-03-01
Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 8 2019-02-28
Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna.” 18 2019-02-27
Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 20 2019-02-20
Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna.” 9 2019-02-20
Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Miasta Podkowa Leśna 10 2019-02-07
Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zakładowej tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 61 2019-02-01
Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas trwania VIII kadencji Rady Miasta Podkowa Leśna 25 2019-02-01
Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta Podkowa Leśna w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza 14 2019-02-01
Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna do dnia 30.04.2019 r.” 18 2019-02-01
MENU

BIP – Podkowa Leśna