Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 109/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 30 2019-11-14
Zarządzenie Nr 106/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna” 22 2019-11-14
Zarządzenie Nr 103/2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 24 2019-11-14
Zarządzenie Nr 101/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna 43 2019-10-15
Zarządzenie Nr 99/2019 r z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej i zjazdów oraz chodnika od strony ul. Topolowej (rondo) w ul. Lipowej w ramach projektu „redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” 73 2019-10-07
Zarządzenie Nr 98/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro na zadanie pn. „Budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury – toru rowerowego tylu ‚pumptruck’ przy ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej” 21 2019-10-01
Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” 17 2019-10-01
Zarządzenie Nr 95/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 38 2019-10-01
Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7 podczas jego nieobecności 40 2019-09-09
Zarządzenie Nr 93/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 38 2019-09-05
Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 24 2019-09-03
Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania ze stosowania w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna i w jednostkach podległych jednorazowych opakowań oraz naczyń i sztućców wykonanych z tworzyw sztucznych 39 2019-09-02
Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej miasta Podkowa Leśna oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych zarządzonych na 13 października 2019 r. 31 2019-08-22
Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 36 2019-08-22
Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” 31 2019-07-29
Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 32 2019-07-29
Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi wyznaczonemu do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 27 2019-07-29
Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 30 2019-07-16
Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 25 2019-07-16
Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Miasta Podkowa Leśna w czasie nieobecności Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 22 2019-07-16
Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza 27 2019-07-16
Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna od dnia 1.05.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.” 30 2019-07-05
Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości Miasta Podkowa Leśna 28 2019-07-05
Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020 142 2019-07-05
Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” (Zakres realizowany na terenie Miasta Podkowa Leśna) – Odcinek PL1: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 od ul. Brwinowskiej do ul. Gołębiej w Podkowie Leśnej” 27 2019-07-05
Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 26 2019-07-05
Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 23 2019-07-05
Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 31 2019-07-05
Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 21 2019-07-05
Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 16 2019-07-05
MENU

BIP – Podkowa Leśna