Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” 11 2019-07-29
Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 16 2019-07-29
Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi wyznaczonemu do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 7 2019-07-29
Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna od dnia 1.05.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.” 12 2019-07-05
Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości Miasta Podkowa Leśna 11 2019-07-05
Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020 98 2019-07-05
Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” (Zakres realizowany na terenie Miasta Podkowa Leśna) – Odcinek PL1: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 od ul. Brwinowskiej do ul. Gołębiej w Podkowie Leśnej” 16 2019-07-05
Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 8 2019-07-05
Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 4 2019-07-05
Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 4 2019-07-05
Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 3 2019-07-05
Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 3 2019-07-05
Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 4 2019-07-05
Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 7 2019-07-05
Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 8 2019-07-05
Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 4 2019-07-05
Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 5 2019-07-05
Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 4 2019-07-05
Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 3 2019-07-05
Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 7 2019-07-05
Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 4 2019-07-05
Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 6 2019-07-05
Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 7 2019-07-05
Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 6 2019-07-05
Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 4 2019-07-05
Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników 10 2019-07-05
Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku 3 2019-07-05
Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej 7 2019-07-05
Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 15 2019-05-21
Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku 20 2019-05-08
MENU

BIP – Podkowa Leśna