Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna.”

 

Zarządzenie Nr 38/2018

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna