Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 110/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad obiegu dokumentów w biurze Rady Miasta Podkowa Leśna 22 2018-12-07
Zarzadzenie Nr 105/2018 z dnia 19 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: ,,Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych, sieci wodociągowej, zbiornika wody, układu technologicznego uzdatniania wody czystej na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020.” 42 2018-11-21
Zarządzenie Nr 104/2018 z dnia 19 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: ,,Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna.” 42 2018-11-21
Zarządzenie Nr 103/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów przekazania do korzystania (użyczenia) z urządzenia informatycznego i poczty elektronicznej Miasta Podkowa Leśna do celów służbowych 45 2018-11-21
Zarządzenie Nr 102/2018 z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 27 2018-11-21
ZARZĄDZENIE NR 98 / 2018 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 19 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku 38 2018-11-02
Zarządzenie Nr. 97/2018 z dnia 24.10.2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej 51 2018-10-26
ZARZĄDZENIE Nr 96/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu i upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 33 2018-10-26
Zarządzenie Nr. 94/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku 47 2018-10-26
Zarządzenie Nr. 92/2018 z dnia 15.10.2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej 52 2018-10-15
Zarządzenie Nr 91/2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 13 2018-10-10
ZARZĄDZENJE Nr 90/2018 z dnia 1 października 2018 r w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. -,,Wyprawka szkolna” 43 2018-10-01
Zarządzenie 89/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku 54 2018-10-01
ZARZĄDZENIE Nr 88/2018 z dnia 1 października 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania konkursowego pn.: ,,naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020″. 36 2018-10-01
Zarządzenie Nr. 87/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 87 2018-10-01
Zarządzenie Nr 85/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa końcówki ulicy Iwaszkiewicza w Podkowie Leśnej” 56 2018-09-21
Zarządzenie Nr. 84/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku 117 2018-09-21
Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 127 2018-09-10
Zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub ośrodka, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 11 2018-09-10
Zarządzenie Nr 80/2018 z dnia 7 września 2018 r w sprawie określenia wysokości opiat za korzystanie z toalety publicznej na terenie miasta Podkowa Leśna = 14 2018-09-07
ZARZĄDZENIE Nr 79/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Halabały w Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7 33 2018-08-31
ZARZĄDZENIE Nr 78/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Halabaly w Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7 26 2018-08-31
ZARZĄDZENIE Nr 77/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej 21 2018-08-31
ZARZĄDZENIE Nr 76/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, z siedzibą w Mieście Podkowa Leśna, przy ul. Jana Pawia II 20 25 2018-08-31
ZARZĄDZENIE Nr 75/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzaniem 68/2018 z dnia 14 sierpnia 2018r. 46 2018-08-31
ZARZĄDZENIE Nr 74/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7 25 2018-08-29
ZARZĄDZENIE Nr 73/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7 23 2018-08-29
Zarządzenie Nr 71/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro. 137 2018-08-22
Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2018 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2018 – 2020” oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie. 74 2018-08-20
Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 90 2018-08-16
MENU

BIP – Podkowa Leśna