Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr. 87/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 20 2018-10-01
Zarządzenie Nr 85/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa końcówki ulicy Iwaszkiewicza w Podkowie Leśnej” 15 2018-09-21
Zarządzenie Nr. 84/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku 21 2018-09-21
Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 60 2018-09-10
Zarządzenie Nr 71/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro. 58 2018-08-22
Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2018 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2018 – 2020” oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie. 25 2018-08-20
Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 21 2018-08-16
Zarządzenie Nr 67/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 26 2018-08-13
Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 24 2018-08-13
Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 21 2018-08-13
Zarządzenie Nr 64/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: ,,Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia 17.12.2018 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według uzgodnionego projektu w terminie do dnia 28.06.2019 r.” 19 2018-08-13
Zarządzenie Nr 62/2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Halabaly w Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7 35 2018-08-13
Zarządzenie Nr. 61/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2018 – 2020” oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie. 27 2018-07-31
Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Modrzewiowej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.: Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. do ul. Topolowej do ul. Wschodniej, Etap II. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Topolowej.” 20 2018-07-31
Zarządzenie Nr. 58/2018 w sprawie powołania komisji- brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta Podkowa Leśna 16 2018-07-18
Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej z siedzibą w Mieście Podkowa Leśna, przy ul. Jana Pawła II 20 133 2018-07-16
Zarządzenie nr. 56/2018 w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej 18 2018-07-12
Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia 17.12.2018 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według uzgodnionego projektu w terminie do dnia 28.06.2019 r.” 28 2018-07-11
Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ul. Modrzewiowej i ul. Kościelnej w Podkowie Leśnej” w podziale na etapy tj.: Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Jana Pawła II – ul. Kościelna łącznie z wyniesionym skrzyżowaniem oraz na odc. ul. Topolowa – ul. Wschodnia, Etap II. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Kościelna – ul. Topolowa, Etap III. Przebudowa ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – ul. Akacjowa, Etap IV. Remont odtworzeniowy ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – al. Lipowa.” 17 2018-07-10
Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7 115 2018-06-27
Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej 27 2018-06-26
Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej z siedzibą w Mieście Podkowa Leśna przy ul. Jana Pawła II 20 53 2018-06-26
Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Budowa kablowej instalacji oświetlenia, światłowodu, monitoringu, demontaż istniejących słupów oświetleniowych na terenie Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej oraz skablowanie linii napowietrznej niskiego napięcia i demontaż istniejących słupów na terenie Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej.” 25 2018-06-25
Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych 32 2018-06-21
Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według uzgodnionego projektu.” 12 2018-06-21
Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna.” 25 2018-06-08
Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ul. Modrzewiowej i ul. Kościelnej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.: Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Jana Pawła II – ul. Kościelna łącznie z wyniesionym skrzyżowaniem, Etap II. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Topolowa – ul. Wschodnia, Etap III. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Kościelna – ul. Topolowa, Etap IV. Przebudowa ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – ul. Akacjowa, Etap V. Remont odtworzeniowy ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – al. Lipowa.” 25 2018-06-08
Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 11 2018-06-08
Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 14 2018-06-08
Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 10 2018-06-08
MENU

BIP – Podkowa Leśna