Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna.” 9 2018-06-08
Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ul. Modrzewiowej i ul. Kościelnej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.: Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Jana Pawła II – ul. Kościelna łącznie z wyniesionym skrzyżowaniem, Etap II. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Topolowa – ul. Wschodnia, Etap III. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Kościelna – ul. Topolowa, Etap IV. Przebudowa ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – ul. Akacjowa, Etap V. Remont odtworzeniowy ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – al. Lipowa.” 8 2018-06-08
Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna.” 13 2018-06-08
Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku 15 2018-05-15
Zarządzenie Nr 34/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna 27 2018-05-07
Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019 26 2018-04-20
Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 17 2018-04-18
Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku 26 2018-04-04
Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku 36 2018-03-23
Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku 34 2018-03-23
Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku 30 2018-03-23
Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej 19 2018-03-13
Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej 19 2018-03-13
Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej 21 2018-03-13
Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta Podkowa Leśna 46 2018-03-05
Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna 39 2018-03-05
Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna 23 2018-03-05
Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Podkowa Leśna 19 2018-03-05
Zarządzenie Nr 11/ 2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku 15 2018-03-05
Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku 9 2018-03-05
Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku 6 2018-03-05
Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 44 2018-02-14
Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna” 26 2018-01-15
Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 64 2018-01-15
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia wyłączonych ponad jednego roku informacji dodatkowych z rejestru wyborców Miasta Podkowa Leśna 22 2018-01-15
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Miasta Podkowa Leśna 47 2018-01-12
Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne w Mieście Podkowa Leśna 47 2018-01-08
MENU

BIP – Podkowa Leśna