Biuletyn Informacji Publicznej / Prawo Miejscowe / Zarządzenia Burmistrza / Zarządzenia Organizacyjne / Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku / Zarządzenie Nr 137/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących majątek Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 137/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących majątek Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie nr 137/2017

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna