Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 130/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna 22 2017-12-01
Zarządzenie Nr 127/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok 15 2017-12-01
Zarządzenie Nr 124/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna 73 2017-11-20
Zarządzenie Nr 123/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Topolowej w Podkowie Leśnej.” 19 2017-11-14
Zarządzenie Nr 122/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Parkowej do ulicy Paproci w Podkowie Leśnej (odcinek nieutwardzony o długości 520m).” 12 2017-11-14
Zarządzenie Nr 119/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2017 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 9 2017-11-14
Zarządzenie Nr 117/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek komunalny, ul. Jaworowa 13, 05-807 Podkowa Leśna.” 17 2017-11-08
Zarządzenie Nr 116/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna w okręgu wyborczym Nr 5 przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2016 r. 22 2017-11-06
Zarządzenie Nr 115/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 41 2017-11-03
Zarządzenie Nr 113/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 99/2017 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 18 września 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna 33 2017-10-30
Zarządzenie Nr 112/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania i określenia trybu pracy komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna 43 2017-10-25
Zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek komunalny, ul. Jaworowa 13, 05-807 Podkowa Leśna.” 21 2017-10-23
Zarządzenie Nr 110/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów RS-11) w Podkowie Leśnej – Etap I.” 16 2017-10-23
Zarządzenie Nr 109/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu 63 2017-10-12
Zarządzenie Nr 108/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za najem lub dzierżawę pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna 39 2017-10-12
Zarządzenie Nr 106/2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Podkowa Leśna.” 44 2017-10-11
Zarządzenie Nr 103/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna oraz Komisję likwidacyjną niesprzedanych w dniu aukcji rzeczy 55 2017-10-03
Zarządzenie Nr 102/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej przydatność składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw do dalszego użytkowania 49 2017-10-03
Zarządzenie Nr 101/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów RS-11) w Podkowie Leśnej.” 51 2017-09-20
Zarządzenie Nr 100/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych Etap I oraz wykonanie przebudowy rowu Etap II.” 40 2017-09-20
Zarządzenie Nr 99/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna 42 2017-09-19
Zarządzenie Nr 98/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na sprzątanie ulic i pielęgnację zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna 22 2017-09-15
Zarządzenie Nr 96/2017 z dnia 1 września 2017 r. uchylające uchwałę Zarządu Miasta w sprawie ustalania opłat za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej 63 2017-09-04
Zarządzenie Nr 95/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” (Zakres realizowany na terenie miast i gmin: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów) – Odcinek PL1: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej” 59 2017-08-31
Zarządzenie Nr 94/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rowie melioracyjnym RS-11 w Podkowie Leśnej” 51 2017-08-31
Zarządzenie Nr 93/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych Etap I oraz wykonanie przebudowy rowu Etap II” 59 2017-08-31
Zarządzenie Nr 92/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 82 2017-08-23
Zarządzenie Nr 89/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 72 2017-08-23
Zarządzenie Nr 88/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 69 2017-08-23
Zarządzenie Nr 87/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 66 2017-08-18
MENU

BIP – Podkowa Leśna