Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 138/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Podkowa Leśna 152 2017-12-20
Zarządzenie Nr 137/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących majątek Urzędu Miasta Podkowa Leśna 242 2017-12-20
Zarządzenie Nr 135/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2018 roku.” 138 2017-12-15
Zarządzenie Nr 132/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna 210 2017-12-12
Zarządzenie Nr 128/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej 130 2017-12-12
Zarządzenie Nr 126/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 113 2017-12-12
Zarządzenie Nr 130/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna 134 2017-12-01
Zarządzenie Nr 127/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok 152 2017-12-01
Zarządzenie Nr 124/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna 859 2017-11-20
Zarządzenie Nr 123/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Topolowej w Podkowie Leśnej.” 114 2017-11-14
Zarządzenie Nr 122/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Parkowej do ulicy Paproci w Podkowie Leśnej (odcinek nieutwardzony o długości 520m).” 112 2017-11-14
Zarządzenie Nr 119/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2017 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 93 2017-11-14
Zarządzenie Nr 117/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek komunalny, ul. Jaworowa 13, 05-807 Podkowa Leśna.” 117 2017-11-08
Zarządzenie Nr 116/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna w okręgu wyborczym Nr 5 przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2016 r. 127 2017-11-06
Zarządzenie Nr 115/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 139 2017-11-03
Zarządzenie Nr 113/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 99/2017 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 18 września 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna 122 2017-10-30
Zarządzenie Nr 112/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania i określenia trybu pracy komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna 147 2017-10-25
Zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek komunalny, ul. Jaworowa 13, 05-807 Podkowa Leśna.” 108 2017-10-23
Zarządzenie Nr 110/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów RS-11) w Podkowie Leśnej – Etap I.” 105 2017-10-23
Zarządzenie Nr 109/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu 159 2017-10-12
Zarządzenie Nr 108/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za najem lub dzierżawę pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna 141 2017-10-12
Zarządzenie Nr 106/2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Podkowa Leśna.” 138 2017-10-11
Zarządzenie Nr 103/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna oraz Komisję likwidacyjną niesprzedanych w dniu aukcji rzeczy 161 2017-10-03
Zarządzenie Nr 102/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej przydatność składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw do dalszego użytkowania 155 2017-10-03
Zarządzenie Nr 101/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów RS-11) w Podkowie Leśnej.” 148 2017-09-20
Zarządzenie Nr 100/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych Etap I oraz wykonanie przebudowy rowu Etap II.” 145 2017-09-20
Zarządzenie Nr 99/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna 146 2017-09-19
Zarządzenie Nr 98/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na sprzątanie ulic i pielęgnację zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna 116 2017-09-15
Zarządzenie Nr 96/2017 z dnia 1 września 2017 r. uchylające uchwałę Zarządu Miasta w sprawie ustalania opłat za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej 160 2017-09-04
Zarządzenie Nr 95/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” (Zakres realizowany na terenie miast i gmin: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów) – Odcinek PL1: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej” 163 2017-08-31
MENU

BIP – Podkowa Leśna