Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2017 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 109/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu 27 2017-10-12
Zarządzenie Nr 108/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za najem lub dzierżawę pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna 17 2017-10-12
Zarządzenie Nr 106/2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Podkowa Leśna.” 19 2017-10-11
Zarządzenie Nr 103/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna oraz Komisję likwidacyjną niesprzedanych w dniu aukcji rzeczy 30 2017-10-03
Zarządzenie Nr 102/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej przydatność składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw do dalszego użytkowania 26 2017-10-03
Zarządzenie Nr 101/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów RS-11) w Podkowie Leśnej.” 34 2017-09-20
Zarządzenie Nr 100/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych Etap I oraz wykonanie przebudowy rowu Etap II.” 28 2017-09-20
Zarządzenie Nr 99/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna 31 2017-09-19
Zarządzenie Nr 98/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na sprzątanie ulic i pielęgnację zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna 14 2017-09-15
Zarządzenie Nr 96/2017 z dnia 1 września 2017 r. uchylające uchwałę Zarządu Miasta w sprawie ustalania opłat za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej 42 2017-09-04
Zarządzenie Nr 95/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” (Zakres realizowany na terenie miast i gmin: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów) – Odcinek PL1: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej” 45 2017-08-31
Zarządzenie Nr 94/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rowie melioracyjnym RS-11 w Podkowie Leśnej” 39 2017-08-31
Zarządzenie Nr 93/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych Etap I oraz wykonanie przebudowy rowu Etap II” 44 2017-08-31
Zarządzenie Nr 92/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 53 2017-08-23
Zarządzenie Nr 89/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 38 2017-08-23
Zarządzenie Nr 88/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 40 2017-08-23
Zarządzenie Nr 87/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 47 2017-08-18
Zarządzenie Nr 86/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” 50 2017-08-18
Zarządzenie Nr 85/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Miasta Podkowa Leśna w czasie nieobecności Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 41 2017-08-18
Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 148 2017-07-21
Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych Etap I oraz wykonanie przebudowy rowu Etap II.” 52 2017-07-21
Zarządzenie Nr 80/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Storczyków na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Kwiatowej w Podkowie Leśnej.” 56 2017-07-21
Zarządzenie Nr 79/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Cichej na odcinku od ulicy Bukowej do ulicy Leśnej w Podkowie Leśnej.” 66 2017-07-21
Zarządzenie Nr 78/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw archiwizacji pozostających w depozycie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. 110 2017-07-13
Zarządzenie Nr 76/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Głównej na odcinku od ulicy Lotniczej do ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej.” 61 2017-07-06
Zarządzenie Nr 75/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw archiwizacji pozostających w depozycie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dokumentów z wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna przeprowadzonych w okręgu wyborczym Nr 5 w dniu 10 kwietnia 2016 r. 39 2017-07-05
Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy 143 2017-07-03
Zarządzenie Nr 72/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok 100 2017-07-03
Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Głównej na odcinku od ulicy Lotniczej do ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej” 125 2017-06-19
Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 133 2017-06-07
MENU

BIP – Podkowa Leśna