Biuletyn Informacji Publicznej / Prawo Miejscowe / Zarządzenia Burmistrza / Zarządzenia Finansowe / Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku / Zarządzenie Nr 123/Fn/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Zarządzenie Nr 123/Fn/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

 

Zarządzenie Nr 123/Fn/2019

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna