Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 114/Fn/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok Na 3 2019-12-12
Zarządzenie Nr 111/Fn/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 36 2019-11-25
Zarządzenie Nr 110/Fn/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 38 2019-11-18
Zarządzenie Nr 108/Fn/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok 32 2019-11-14
Zarządzenie Nr107/FN/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040 28 2019-11-14
Zarządzenie Nr 105/FN/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 3 2019-11-04
Zarządzenie Nr 104/Fn/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 r. 48 2019-10-30
Zarządzenie Nr 102/Fn/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 r. 32 2019-10-29
Zarządzenie Nr 100/FN/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR pn. „Niska emisja w Podkowie Leśnej” 26 2019-10-08
Zarządzenie Nr 97/Fn/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 42 2019-10-01
Zarządzenie Nr 91/Fn/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 33 2019-09-04
Zarządzenie Nr 88/Fn/2019 z dnia14 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku 47 2019-08-19
Zarządzenie Nr 86/Fn/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 26 2019-08-19
Zarządzenie Nr 82/Fn/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 31 2019-08-10
Zarządzenie Nr 76/Fn/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 37 2019-07-05
Zarządzenie Nr 73/Fn/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town” 30 2019-07-05
Zarządzenie Nr 53/Fn/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 28 2019-06-26
Zarządzenie Nr 51/Fn/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 18 2019-06-26
Zarządzenie Nr 48/Fn/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 57 2019-05-28
Zarządzenie Nr 40/Fn /2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej za 2018 rok 61 2019-04-30
Zarządzenie nr 39/Fn/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej za 2018 rok 44 2019-04-30
Zarządzenie Nr 38/Fn/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 26 2019-04-30
Zarządzenie Nr 30/FN/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028 54 2019-04-02
Zarządzenie Nr 25/Fn/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok 57 2019-03-27
Zarządzenie Nr 24/Fn/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 34 2019-03-27
Zarządzenie Nr 20/Fn/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 50 2019-03-15
Zarządzenie Nr 9/Fn/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn.”Aktywny Senior” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 38 2019-03-15
Zarządzenie Nr 8/Fn/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 37 2019-03-06
Zarządzenie Nr 5/Fn/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 33 2019-02-01
Zarządzenie Nr 1/Fn/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok 31 2019-02-01
MENU

BIP – Podkowa Leśna