XXXIII sesja Rady Miasta w dniu 29 grudnia 2016 r.

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 26 maja 2017 o 09:06:36. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie przyjęcie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2017-2027:

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2017 rok

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
26 maja 2017 o 09:06:36Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian:   Bez zmian:  
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/1-projekt- uchwaly-zmiana- planu-pracy- kr-2016-jp.pdf">Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/1-projekt- uchwaly-zmiana- planu-pracy- kr-2016-jp.pdf">Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/2-projekt- uchwaly-plan- pracy-kr-2017.pdf">Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/2-projekt- uchwaly-plan- pracy-kr-2017.pdf">Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/3-projekt- uchwaly-plan- pracy-kbfii- 2017.pdf">Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/3-projekt- uchwaly-plan- pracy-kbfii- 2017.pdf">Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/4-projekt- uchwaly-plan- pracy-klpbios- 2017.pdf">Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/4-projekt- uchwaly-plan- pracy-klpbios- 2017.pdf">Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/5-projekt- uchwaly-plan- pracy-kkosiss- 2017.pdf">Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/5-projekt- uchwaly-plan- pracy-kkosiss- 2017.pdf">Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/6-projekt- uchwaly-zmiany- w-wpf-2016.pdf">Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/6-projekt- uchwaly-zmiany- w-wpf-2016.pdf">Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/6-zalaczniki- do-uchwaly-zmiany- w-wpf-2016.pdf" >Załączniki do projektu uchwały </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/6-zalaczniki- do-uchwaly-zmiany- w-wpf-2016.pdf" >Załączniki do projektu uchwały </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/7-projekt- uchwaly-zmiany-w-budzecie- 2016.pdf">Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/7-projekt- uchwaly-zmiany-w-budzecie- 2016.pdf">Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/7-zalaczniki- do-uchwaly-zm-w-budzecie- 2016.pdf">Załączniki do projektu uchwały</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/7-zalaczniki- do-uchwaly-zm-w-budzecie- 2016.pdf">Załączniki do projektu uchwały</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/7a-autoprawka- do-projektu-uchw-zmiany-w- budzecie-2016.pdf" >Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/7a-autoprawka- do-projektu-uchw-zmiany-w- budzecie-2016.pdf" >Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/8-projekt- uchwaly-wydatki- niewygasajace.pdf">Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/8-projekt- uchwaly-wydatki- niewygasajace.pdf">Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/9-projekt- uchwaly-stawki- wod-kan.pdf">Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/9-projekt- uchwaly-stawki- wod-kan.pdf">Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/10-projekt- uchwaly-wywoz- nieczystosci- cieklych.pdf">Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/10-projekt- uchwaly-wywoz- nieczystosci- cieklych.pdf">Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna</a>
Skasowano: Projekt uchwały w sprawie przyjęcie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2017-2027:  Dodano: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2017-2027:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/1-zarzadzenie- projekt-wpf-2017-2027.pdf" >Zarządzenie - projekt WPF </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/1-zarzadzenie- projekt-wpf-2017-2027.pdf" >Zarządzenie - projekt WPF </a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/2-uchwala- projekt-wpf-2017- 2027.pdf">Projekt uchwały</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/2-uchwala- projekt-wpf-2017- 2027.pdf">Projekt uchwały</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/3-objasnienia- do-wpf-2017-2027.pdf" >Objaśnienia do WPF </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/3-objasnienia- do-wpf-2017-2027.pdf" >Objaśnienia do WPF </a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/zal.1-2.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/zal.1-2.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/zal.2-1.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/zal.2-1.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/prawo- miejscowe/zarzadzenia-burmistrza/ zarzadzenia-finansowe/ zarzadzenia- finansowe-burmistrza-w-2016- roku/zarzadzenie-nr-99-fn- 2016-14-listopada-2016-r- sprawie-zatwierdzenia-projektu- budzetu-miasta- podkowa-lesna- 2017/9010/">Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2017 rok</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/prawo- miejscowe/zarzadzenia-burmistrza/ zarzadzenia-finansowe/ zarzadzenia- finansowe-burmistrza-w-2016- roku/zarzadzenie-nr-99-fn- 2016-14-listopada-2016-r- sprawie-zatwierdzenia-projektu- budzetu-miasta- podkowa-lesna- 2017/9010/">Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2017 rok</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/11-i-12-autopoprawka- bm-do-wpf-i-budzetu-2017- 1.pdf">Autopoprawka Burmistrza do projektu WPF na lata 2017-2027 i budżetu na 2017 rok</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/11-i-12-autopoprawka- bm-do-wpf-i-budzetu-2017- 1.pdf">Autopoprawka Burmistrza do projektu WPF na lata 2017-2027 i budżetu na 2017 rok</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/11-i-12-opinie- rio-nt-wpf-i- budzetu-2017.pdf">Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/11-i-12-opinie- rio-nt-wpf-i- budzetu-2017.pdf">Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna