Biuletyn Informacji Publicznej / Prawo Miejscowe / Podatki i opłaty / Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 17 kwietnia 2019 o 08:50:44. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

STAWKI I WZORY FORMULARZY

 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 • PODATEK LEŚNY
 • PODATEK ROLNY
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 • OPŁATA TARGOWA
 • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ

Wysokość stawek podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych:
DN-1 DEKLARACJA
ZN-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
ZN-1/B ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:
IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:
IL-1 INFORMACJA O LASACH
ZL-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
ZL-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
ZL-1/B ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM

Wysokość stawek podatku od środków transportowych

Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami:

DT-1 DEKLARACJA

DT-1A ZAŁĄCZNIK

Wybór metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzór deklaracji:

Wzory deklaracji do pobrania w Urzędzie Miasta

Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 237/XXXVII/2017

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
17 kwietnia 2019 o 08:50:44Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <!-- wp:html --> Bez zmian: <!-- wp:html -->
Bez zmian: <p>STAWKI I WZORY FORMULARZY<br />
<br />
  <br />
 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI[/ tab_title]<br />
 • PODATEK LEŚNY <br />
 • PODATEK ROLNY
 • <br />
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 • <br />
 • OPŁATA TARGOWA
 • <br />
 • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • <br />
 • OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ[/ tab_title]<br />
<br />
</p>
 Bez zmian: <p>STAWKI I WZORY FORMULARZY<br />
<br />
  <br />
 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI[/ tab_title]<br />
 • PODATEK LEŚNY <br />
 • PODATEK ROLNY
 • <br />
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 • <br />
 • OPŁATA TARGOWA
 • <br />
 • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • <br />
 • OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ[/ tab_title]<br />
<br />
</p>
Bez zmian: <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-11- 2-2018-stawki-podatku-od- nieruchomosci- na-2019-r.pdf">Wysokość stawek podatku od nieruchomości </a></p> Bez zmian: <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-11- 2-2018-stawki-podatku-od- nieruchomosci- na-2019-r.pdf">Wysokość stawek podatku od nieruchomości </a></p>
Bez zmian: <p>Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dn1.pdf">DN-1 DEKLARACJA</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1a.pdf">ZN-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1b.pdf">ZN-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH</a></p> Bez zmian: <p>Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dn1.pdf">DN-1 DEKLARACJA</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1a.pdf">ZN-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1b.pdf">ZN-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH</a></p>
Bez zmian: <p>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/in1.pdf">IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1a.pdf">ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH</a><br /> <br />
<br />Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/il1.pdf">IL-1 INFORMACJA O LASACH</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1a.pdf">ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH</a></p>
 Bez zmian: <p>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/in1.pdf">IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1a.pdf">ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH</a><br /> <br />
<br />Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/il1.pdf">IL-1 INFORMACJA O LASACH</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1a.pdf">ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH</a></p>
Bez zmian: <p>Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dl1.pdf">DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1a.pdf">ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1b.pdf">ZL-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM</a><br /> <br />
</p>
 Bez zmian: <p>Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dl1.pdf">DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1a.pdf">ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1b.pdf">ZL-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM</a><br /> <br />
</p>
Bez zmian: <p>Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/ir1.pdf">IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1a.pdf">ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH</a></p> Bez zmian: <p>Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/ir1.pdf">IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1a.pdf">ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH</a></p>
Bez zmian: <p>Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dr1.pdf">DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1a.pdf">ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH<br /></a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1b.pdf">ZR-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH</a><br /> </p> Bez zmian: <p>Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dr1.pdf">DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1a.pdf">ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH<br /></a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1b.pdf">ZR-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH</a><br />[/tab]</p>
Bez zmian: <p>
</p>
 Bez zmian: <p>
</p>
Bez zmian: <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-10- 2-2018-podatek-od-srodkow- transportowych- na-2019-r..pdf">Wysokość stawek podatku od środków transportowych</a></p> Bez zmian: <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-10- 2-2018-podatek-od-srodkow- transportowych- na-2019-r..pdf">Wysokość stawek podatku od środków transportowych</a></p>
Bez zmian: <p>Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami:</p> Bez zmian: <p>Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami:</p>
Bez zmian: <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/dt-1_2019.pdf">DT-1 DEKLARACJA</a></p> Bez zmian: <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/dt-1_2019.pdf">DT-1 DEKLARACJA</a></p>
Bez zmian: <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/dt-1a_2019.pdf">DT-1A ZAŁĄCZNIK</a></p> Bez zmian: <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/dt-1a_2019.pdf">DT-1A ZAŁĄCZNIK</a></p>
Bez zmian: <p> <br />
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/uchwala_75- targowa-1.pdf">Wysokość opłaty targowej</a>
<br />
</p>
 Bez zmian: <p> <br />
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/uchwala_75- targowa-1.pdf">Wysokość opłaty targowej</a>
<br />
</p>
Skasowano: <p>Wybór metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzór deklaracji:</p>  Dodano: <p>Wybór metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzory deklaracji:</p>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-53- 5-2019-metoda- i-stawka-odpady.pdf">Uchwała Nr 53/V/2019 z 14.03.2019 r. dot. metody i stawek</a></li>  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-53- 5-2019-metoda- i-stawka-odpady.pdf">Uchwała Nr 53/V/2019 z 14.03.2019 r. dot. metody i stawek</a> </li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/rio-9.161.2019- podkowa-lesna_ miasto.pdf">Uchwała RIO Nr 9.161.2019 unieważniająca w części zapisy uchwały Nr 53/V/2019 </a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-54- 5-2019-deklaracja-odpady- 1.pdf">Uchwała Nr 54/V/2019 z 14.03.2019 r. dot. wzorów deklaracji</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-54- 5-2019-deklaracja-odpady- 1.pdf">Uchwała Nr 54/V/2019 z 14.03.2019 r. dot. wzorów deklaracji</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/zalacznik- 2-deklaracja- odpady.pdf">Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 54/V/2019 - <strong>wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku </strong></a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/rio-9.162.2019- podkowa-lesna_ miasto.pdf">Uchwała RIO Nr 9.162.2019 unieważniająca w części zapisy uchwały Nr 54/V/2019 </a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-73- 8-2019-zmiana- deklaracji.pdf">Uchwała Nr 73/VIII/2019 zmieniająca uchwałę Nr 54/V/2019 </a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/zalacznik- 1-deklaracja- odpady-bez-podp.pdf" >Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 73/VIII/2019 - <strong>wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna, na której zamieszkują mieszkańcy</strong> </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Skasowano: <p>Wzory deklaracji do pobrania w Urzędzie Miasta <br />
</p>
 Dodano: <p> <br />
</p>
Bez zmian: <p>Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków</p> Bez zmian: <p>Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków</p>
Bez zmian: <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/uchwala-237- 37-2017-stawki-za-wode-i- scieki.pdf">Uchwała Nr 237/XXXVII/2017</a></p> Bez zmian: <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/uchwala-237- 37-2017-stawki-za-wode-i- scieki.pdf">Uchwała Nr 237/XXXVII/2017</a></p>
Bez zmian: <p> </p> Bez zmian: <p>[/tab]</p>
Bez zmian: <p> </p> Bez zmian: <p>[/tabs]</p>
Bez zmian: <p>&nbsp;</p> Bez zmian: <p>&nbsp;</p>
Bez zmian: <!-- /wp:html --> Bez zmian: <!-- /wp:html -->

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna