Biuletyn Informacji Publicznej / Prawo Miejscowe / Podatki i opłaty / Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 7 stycznia 2019 o 16:15:45. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wysokość stawek podatku od nieruchomości Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych: DN-1 DEKLARACJA ZN-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZN-1/B ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych: IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

PODATEK LEŚNY

PODATEK LEŚNY

Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych: IL-1 INFORMACJA O LASACH ZL-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych: DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY ZL-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1/B ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM

PODATEK ROLNY

PODATEK ROLNY

Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych: IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO ZR-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami dot. osób prawnych: DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY ZR-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ZR-1/B ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wysokość stawek podatku od środków transportowych Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami: DT-1 DEKLARACJA DT-1A ZAŁĄCZNIK

OPŁATA TARGOWA

OPŁATA TARGOWA

Wysokość opłaty targowej

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wybór metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzór deklaracji: Uchwała Nr 91/XVIII/2015 Uchwała Nr 108/XVIII/2016 Uchwała Nr 223/XXXV/2017 WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ

OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ

Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Uchwała Nr 237/XXXVII/2017

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
7 stycznia 2019 o 16:15:45Aktualna wersja
Zawartość
<!-- wp:html --> <!-- wp:html -->

"PODATEK

"PODATEK

  
Wysokość stawek podatku od nieruchomości  
Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych:  
DN-1 DEKLARACJA  
ZN-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH  
ZN-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH  
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:  
IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  
ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH  
  

"PODATEK

"PODATEK

  
Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:  
IL-1 INFORMACJA O LASACH  
ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH  
Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:  
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY  
ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH  
ZL-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM  
  

"

"

  
Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:  
IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO  
ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH  
Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:  
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  
ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH  
ZR-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH  
  

"PODATEK

"PODATEK

  
Wysokość stawek podatku od środków transportowych  
  <p>STAWKI I WZORY FORMULARZY<br />
<br />
  <br />
 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI[/ tab_title]<br />
 • PODATEK LEŚNY <br />
 • PODATEK ROLNY
 • <br />
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 • <br />
 • OPŁATA TARGOWA
 • <br />
 • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • <br />
 • OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ[/ tab_title]<br />
<br />
</p>
  <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-11- 2-2018-stawki-podatku-od- nieruchomosci- na-2019-r.pdf">Wysokość stawek podatku od nieruchomości </a></p>
  <p>Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dn1.pdf">DN-1 DEKLARACJA</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1a.pdf">ZN-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1b.pdf">ZN-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH</a></p>
  <p>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/in1.pdf">IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1a.pdf">ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH</a><br /> <br />
<br />Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/il1.pdf">IL-1 INFORMACJA O LASACH</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1a.pdf">ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH</a></p>
  <p>Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dl1.pdf">DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1a.pdf">ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1b.pdf">ZL-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM</a><br /> <br />
</p>
  <p>Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/ir1.pdf">IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1a.pdf">ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH</a></p>
  <p>Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dr1.pdf">DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1a.pdf">ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH<br /></a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1b.pdf">ZR-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH</a><br /> </p>
  <p>
</p>
  <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-10- 2-2018-podatek-od-srodkow- transportowych- na-2019-r..pdf">Wysokość stawek podatku od środków transportowych</a></p>
Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami:  <p>Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami:</p>
DT-1 DEKLARACJA  
DT-1A ZAŁĄCZNIK  
  

"OPŁATA

"OPŁATA

  
Wysokość opłaty targowej  
  

"OPŁATA

"OPŁATA

  
  <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/dt-1_2019.pdf">DT-1 DEKLARACJA</a></p>
  <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/dt-1a_2019.pdf">DT-1A ZAŁĄCZNIK</a></p>
  <p>[/tab]<br />
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/uchwala_75- targowa-1.pdf">Wysokość opłaty targowej</a>
<br />
</p>
Wybór metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzór deklaracji:  <p>Wybór metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzory deklaracji:</p>
Uchwała Nr 91/XVIII/2015  
Uchwała Nr 108/XVIII/2016  
Uchwała Nr 223/XXXV/2017  
WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
  

"OPŁATY

"OPŁATY

  
  <ul>
  <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-53- 5-2019-metoda- i-stawka-odpady.pdf">Uchwała Nr 53/V/2019 z 14.03.2019 r. dot. metody i stawek</a> </li>
  <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/rio-9.161.2019- podkowa-lesna_ miasto.pdf">Uchwała RIO Nr 9.161.2019 unieważniająca w części zapisy uchwały Nr 53/V/2019 </a></li>
  <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-54- 5-2019-deklaracja-odpady- 1.pdf">Uchwała Nr 54/V/2019 z 14.03.2019 r. dot. wzorów deklaracji</a></li>
  <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/zalacznik- 2-deklaracja- odpady.pdf">Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 54/V/2019 - <strong>wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku </strong></a></li>
  <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/rio-9.162.2019- podkowa-lesna_ miasto.pdf">Uchwała RIO Nr 9.162.2019 unieważniająca w części zapisy uchwały Nr 54/V/2019 </a></li>
  <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-73- 8-2019-zmiana- deklaracji.pdf">Uchwała Nr 73/VIII/2019 zmieniająca uchwałę Nr 54/V/2019 </a></li>
  <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/zalacznik- 1-deklaracja- odpady-bez-podp.pdf" >Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 73/VIII/2019 - <strong>wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna, na której zamieszkują mieszkańcy</strong> </a></li>
  </ul>
  <p>[/tab]<br />
</p>
Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  <p>Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków</p>
Uchwała Nr 237/XXXVII/2017  
  
  <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/uchwala-237- 37-2017-stawki-za-wode-i- scieki.pdf">Uchwała Nr 237/XXXVII/2017</a></p>
  <p>[/tab]</p>
  <p>[/tabs]</p>
  <p>&nbsp;</p>
<!-- /wp:html --> <!-- /wp:html -->

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna