Biuletyn Informacji Publicznej / Prawo Miejscowe / Podatki i opłaty / Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 7 stycznia 2019 o 15:47:24. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

STAWKI I WZORY FORMULARZY

 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 • PODATEK LEŚNY
 • PODATEK ROLNY
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 • OPŁATA TARGOWA
 • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ

W roku 2018 obowiązują stawki z roku 2017:

Wysokość stawek podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych:
DN-1 DEKLARACJA
ZN-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
ZN-1/B ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:
IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:
IL-1 INFORMACJA O LASACH
ZL-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
ZL-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
ZL-1/B ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM

Wysokość stawek podatku od środków transportowych

Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami:

DT-1 DEKLARACJA

DT-1A ZAŁĄCZNIK

Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 237/XXXVII/2017

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
7 stycznia 2019 o 15:47:24Aktualna wersja
Zawartość
<!-- wp:html --> <!-- wp:html -->
<p>STAWKI I WZORY FORMULARZY<br />
<br />
  <br />
 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI[/ tab_title]<br />
 • PODATEK LEŚNY <br />
 • PODATEK ROLNY
 • <br />
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 • <br />
 • OPŁATA TARGOWA
 • <br />
 • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • <br />
 • OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ[/ tab_title]<br />
<br />
</p>
  
<p><strong>W roku 2018 obowiązują stawki z roku 2017:</strong></p>  
<p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/uchwala-175- 30-2016-podatek- nier.pdf">Wysokość stawek podatku od nieruchomości </a></p>  
<p>Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dn1.pdf">DN-1 DEKLARACJA</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1a.pdf">ZN-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1b.pdf">ZN-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH</a></p>  
<p>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/in1.pdf">IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1a.pdf">ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH</a><br /> <br />
<br />Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/il1.pdf">IL-1 INFORMACJA O LASACH</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1a.pdf">ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH</a></p>
  
<p>Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dl1.pdf">DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1a.pdf">ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1b.pdf">ZL-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM</a><br /> <br />
</p>
  
<p>Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/ir1.pdf">IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1a.pdf">ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH</a></p>  
<p>Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dr1.pdf">DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1a.pdf">ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH<br /></a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1b.pdf">ZR-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH</a><br /> </p>  
<p>
</p>
  
<p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/uchwala_74- transportowe.pdf">Wysokość stawek podatku od środków transportowych</a></p>  
  

"PODATEK

"PODATEK

  Wysokość stawek podatku od nieruchomości
  Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych:
  DN-1 DEKLARACJA
  ZN-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
  ZN-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:
  IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
  ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
  
  

"PODATEK

"PODATEK

  Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:
  IL-1 INFORMACJA O LASACH
  ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
  Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:
  DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
  ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
  ZL-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM
  
  

"

"

  Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:
  IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
  ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
  Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:
  DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
  ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
  ZR-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
  
  

"PODATEK

"PODATEK

  Wysokość stawek podatku od środków transportowych
<p>Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami:</p>  Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami:
<p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/dt-1-na2017.pdf">DT-1 DEKLARACJA</a></p>  
<p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/dt-1a-na- 2017.pdf">DT-1A ZAŁĄCZNIK</a></p>  
<p> <br />
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/uchwala_75- targowa-1.pdf">Wysokość opłaty targowej</a>
<br />
</p>
  
  DT-1 DEKLARACJA
  DT-1A ZAŁĄCZNIK
  [/toggle]
  

"OPŁATA

"OPŁATA

  Wysokość opłaty targowej
  
  

"OPŁATA

"OPŁATA

<p>Wybór metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzór deklaracji:</p>  Wybór metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzór deklaracji:
<ul>  
<li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/uchwala_91_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr 91/XVIII/2015</a></li>  
<li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/uchwala-108- 18-2016-zmiana- odpady.pdf">Uchwała Nr 108/XVIII/2016</a></li>  
<li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/dz-urz-223- 35-2017.pdf">Uchwała Nr 223/XXXV/2017</a></li>  
</ul>  
  Uchwała Nr 91/XVIII/2015
  Uchwała Nr 108/XVIII/2016
  Uchwała Nr 223/XXXV/2017
<p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/deklaracja.doc">WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</a> <br />
</p>
 WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  [/toggle]
  

"OPŁATY

"OPŁATY

<p>Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków</p>  Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
<p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/uchwala-237- 37-2017-stawki-za-wode-i- scieki.pdf">Uchwała Nr 237/XXXVII/2017</a></p>  
<p> </p>  
<p> </p>  
<p> </p>  
  Uchwała Nr 237/XXXVII/2017
  [/toggle]
<!-- /wp:html --> <!-- /wp:html -->

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna