Biuletyn Informacji Publicznej / Prawo Miejscowe / Podatki i opłaty / Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 7 stycznia 2019 o 14:41:48. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

STAWKI I WZORY FORMULARZY
 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 • PODATEK LEŚNY
 • PODATEK ROLNY
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 • OPŁATA TARGOWA
 • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ
W roku 2018 obowiązują stawki z roku 2017: Wysokość stawek podatku od nieruchomości Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych: DN-1 DEKLARACJA ZN-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZN-1/B ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych: IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych: IL-1 INFORMACJA O LASACH ZL-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych: DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY ZL-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1/B ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM
Wysokość stawek podatku od środków transportowych Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami: DT-1 DEKLARACJA DT-1A ZAŁĄCZNIK
Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Uchwała Nr 237/XXXVII/2017

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
7 stycznia 2019 o 14:41:48Aktualna wersja
Zawartość
STAWKI I WZORY FORMULARZY  
    
    <!-- wp:html -->
 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 •  

  "PODATEK

  "PODATEK

 • PODATEK LEŚNY
 •   
 • PODATEK ROLNY
 •   
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 •   
 • OPŁATA TARGOWA
 •   
 • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 •   
 • OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ
 •   
    
    
  <strong>W roku 2018 obowiązują stawki z roku 2017:</strong>  
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/uchwala-175- 30-2016-podatek- nier.pdf">Wysokość stawek podatku od nieruchomości </a> Wysokość stawek podatku od nieruchomości
  Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych: Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych:
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dn1.pdf">DN-1 DEKLARACJA</a> DN-1 DEKLARACJA
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1a.pdf">ZN-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH</a>  ZN-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1b.pdf">ZN-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH</a>  ZN-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/in1.pdf">IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI</a>  IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1a.pdf">ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH</a>  ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
    
    
    [/toggle]
    

  "PODATEK

  "PODATEK

  Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych: Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/il1.pdf">IL-1 INFORMACJA O LASACH</a> IL-1 INFORMACJA O LASACH
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1a.pdf">ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH</a>  ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
  Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych: Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dl1.pdf">DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY</a> DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1a.pdf">ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH</a>  ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1b.pdf">ZL-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM</a>  ZL-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM
    
    
    [/toggle]
    

  "

  "

  Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych: Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/ir1.pdf">IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO</a>  IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1a.pdf">ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH</a>  ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
  Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami dot. osób prawnych: Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dr1.pdf">DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY</a> DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1a.pdf">ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH  ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
  </a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1b.pdf">ZR-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH</a>  ZR-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
    
    
    [/toggle]
    

  "PODATEK

  "PODATEK

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/uchwala_74- transportowe.pdf">Wysokość stawek podatku od środków transportowych</a>  Wysokość stawek podatku od środków transportowych
  Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami: Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami:
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/dt-1-na2017.pdf">DT-1 DEKLARACJA</a> DT-1 DEKLARACJA
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/dt-1a-na- 2017.pdf">DT-1A ZAŁĄCZNIK</a> DT-1A ZAŁĄCZNIK
    
    [/toggle]
    

  "OPŁATA

  "OPŁATA

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/uchwala_75- targowa-1.pdf">Wysokość opłaty targowej</a>
   Wysokość opłaty targowej
    
    
    

  "OPŁATA

  "OPŁATA

  Wybór metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzór deklaracji: Wybór metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzór deklaracji:
  <ul>  
  <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/uchwala_91_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr 91/XVIII/2015</a></li> Uchwała Nr 91/XVIII/2015
  <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/uchwala-108- 18-2016-zmiana- odpady.pdf">Uchwała Nr 108/XVIII/2016</a></li>  
    Uchwała Nr 108/XVIII/2016
  <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/dz-urz-223- 35-2017.pdf">Uchwała Nr 223/XXXV/2017</a></li> Uchwała Nr 223/XXXV/2017
  </ul>  
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/deklaracja.doc">WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</a>  WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  [/tab]  
    
    
    

  "OPŁATY

  "OPŁATY

  Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/uchwala-237- 37-2017-stawki-za-wode-i- scieki.pdf">Uchwała Nr 237/XXXVII/2017</a> Uchwała Nr 237/XXXVII/2017
  [/tab]  
    
    <!-- /wp:html -->

  Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

  MENU

  BIP – Podkowa Leśna