Biuletyn Informacji Publicznej / Prawo Miejscowe / Podatki i opłaty / Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 7 stycznia 2019 o 14:41:48. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

STAWKI I WZORY FORMULARZY
 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 • PODATEK LEŚNY
 • PODATEK ROLNY
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 • OPŁATA TARGOWA
 • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ
W roku 2018 obowiązują stawki z roku 2017: Wysokość stawek podatku od nieruchomości Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych: DN-1 DEKLARACJA ZN-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZN-1/B ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych: IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych: IL-1 INFORMACJA O LASACH ZL-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych: DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY ZL-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1/B ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM
Wysokość stawek podatku od środków transportowych Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami: DT-1 DEKLARACJA DT-1A ZAŁĄCZNIK
Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Uchwała Nr 237/XXXVII/2017

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
7 stycznia 2019 o 14:41:48Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: STAWKI I WZORY FORMULARZY  
Skasowano:
    
  Skasowano:
 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 •   
  Skasowano:
 • PODATEK LEŚNY
 •   
  Skasowano:
 • PODATEK ROLNY
 •   
  Skasowano:
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 •   
  Skasowano:
 • OPŁATA TARGOWA
 •   
  Skasowano:
 • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 •   
  Skasowano:
 • OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ
 •   
  Skasowano:   
  Skasowano:
    
  Skasowano: <strong>W roku 2018 obowiązują stawki z roku 2017:</strong>  
    Dodano: <!-- wp:html -->
    Dodano: <p>STAWKI I WZORY FORMULARZY<br />
  <br />
   <br />
  • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI[/ tab_title]<br />
  • PODATEK LEŚNY <br />
  • PODATEK ROLNY
  • <br />
  • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
  • <br />
  • OPŁATA TARGOWA
  • <br />
  • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  • <br />
  • OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ[/ tab_title]<br />
  <br />
  </p>
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/uchwala-175- 30-2016-podatek- nier.pdf">Wysokość stawek podatku od nieruchomości </a>  Dodano: <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-11- 2-2018-stawki-podatku-od- nieruchomosci- na-2019-r.pdf">Wysokość stawek podatku od nieruchomości </a></p>
  Skasowano: Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych:  
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dn1.pdf">DN-1 DEKLARACJA</a>  
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1a.pdf">ZN-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH</a>  
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1b.pdf">ZN-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH</a>  
  Skasowano: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:  
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/in1.pdf">IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI</a>  
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1a.pdf">ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH</a>  
  Skasowano:   
  Skasowano:
    
  Skasowano: Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:  
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/il1.pdf">IL-1 INFORMACJA O LASACH</a>  
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1a.pdf">ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH</a>  
  Skasowano: Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:  
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dl1.pdf">DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY</a>  
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1a.pdf">ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH</a>  
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1b.pdf">ZL-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM</a>  
  Skasowano:   
  Skasowano:
    
  Skasowano: Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:  
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/ir1.pdf">IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO</a>  
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1a.pdf">ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH</a>  
  Skasowano: Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:  
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dr1.pdf">DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY</a>  
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1a.pdf">ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH  
  Skasowano: </a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1b.pdf">ZR-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH</a>  
  Skasowano:   
  Skasowano:
    
    Dodano: <p>Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dn1.pdf">DN-1 DEKLARACJA</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1a.pdf">ZN-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1b.pdf">ZN-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH</a></p>
    Dodano: <p>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/in1.pdf">IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zn1a.pdf">ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH</a><br /> <br />
  <br />Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/il1.pdf">IL-1 INFORMACJA O LASACH</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1a.pdf">ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH</a></p>
    Dodano: <p>Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dl1.pdf">DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1a.pdf">ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zl1b.pdf">ZL-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM</a><br /> <br />
  </p>
    Dodano: <p>Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/ir1.pdf">IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1a.pdf">ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH</a></p>
    Dodano: <p>Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:<br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/dr1.pdf">DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY</a><br /><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1a.pdf">ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH<br /></a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/zr1b.pdf">ZR-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH</a><br /> </p>
    Dodano: <p>
  </p>
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/uchwala_74- transportowe.pdf">Wysokość stawek podatku od środków transportowych</a>  Dodano: <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-10- 2-2018-podatek-od-srodkow- transportowych- na-2019-r..pdf">Wysokość stawek podatku od środków transportowych</a></p>
  Skasowano: Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami:  Dodano: <p>Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami:</p>
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/dt-1-na2017.pdf">DT-1 DEKLARACJA</a>  Dodano: <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/dt-1_2019.pdf">DT-1 DEKLARACJA</a></p>
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/dt-1a-na- 2017.pdf">DT-1A ZAŁĄCZNIK</a>  Dodano: <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/dt-1a_2019.pdf">DT-1A ZAŁĄCZNIK</a></p>
  Skasowano:   
  Skasowano:
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/uchwala_75- targowa-1.pdf">Wysokość opłaty targowej</a>
   Dodano: <p>[/tab]<br />
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/uchwala_75- targowa-1.pdf">Wysokość opłaty targowej</a>
  <br />
  </p>
  Skasowano:
    
  Skasowano: Wybór metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzór deklaracji:  Dodano: <p>Wybór metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzory deklaracji:</p>
  Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
  Skasowano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/uchwala_91_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr 91/XVIII/2015</a></li>  
    Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-53- 5-2019-metoda- i-stawka-odpady.pdf">Uchwała Nr 53/V/2019 z 14.03.2019 r. dot. metody i stawek</a> </li>
    Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/rio-9.161.2019- podkowa-lesna_ miasto.pdf">Uchwała RIO Nr 9.161.2019 unieważniająca w części zapisy uchwały Nr 53/V/2019 </a></li>
  Skasowano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 01/uchwala-108- 18-2016-zmiana- odpady.pdf">Uchwała Nr 108/XVIII/2016</a></li>  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-54- 5-2019-deklaracja-odpady- 1.pdf">Uchwała Nr 54/V/2019 z 14.03.2019 r. dot. wzorów deklaracji</a></li>
  Skasowano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/dz-urz-223- 35-2017.pdf">Uchwała Nr 223/XXXV/2017</a></li>  
    Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/zalacznik- 2-deklaracja- odpady.pdf">Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 54/V/2019 - <strong>wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku </strong></a></li>
    Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/rio-9.162.2019- podkowa-lesna_ miasto.pdf">Uchwała RIO Nr 9.162.2019 unieważniająca w części zapisy uchwały Nr 54/V/2019 </a></li>
    Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/uchwala-73- 8-2019-zmiana- deklaracji.pdf">Uchwała Nr 73/VIII/2019 zmieniająca uchwałę Nr 54/V/2019 </a></li>
    Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/zalacznik- 1-deklaracja- odpady-bez-podp.pdf" >Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 73/VIII/2019 - <strong>wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna, na której zamieszkują mieszkańcy</strong> </a></li>
  Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/deklaracja.doc">WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</a>  
  Skasowano:   
  Skasowano:
    
    Dodano: <p> <br />
  </p>
  Skasowano: Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  Dodano: <p>Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków</p>
  Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/uchwala-237- 37-2017-stawki-za-wode-i- scieki.pdf">Uchwała Nr 237/XXXVII/2017</a>  Dodano: <p><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 01/uchwala-237- 37-2017-stawki-za-wode-i- scieki.pdf">Uchwała Nr 237/XXXVII/2017</a></p>
  Skasowano:   
    Dodano: <p>[/tab]</p>
    Dodano: <p>[/tabs]</p>
    Dodano: <p>&nbsp;</p>
    Dodano: <!-- /wp:html -->

  Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

  MENU

  BIP – Podkowa Leśna