Biuletyn Informacji Publicznej / Prawo Miejscowe / Podatki i opłaty / Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 7 stycznia 2019 o 14:30:52. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

test

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
7 stycznia 2019 o 14:30:52Aktualna wersja
Zawartość
  <!-- wp:html -->
  

"PODATEK

"PODATEK

  Wysokość stawek podatku od nieruchomości
  Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych:
  DN-1 DEKLARACJA
  ZN-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
  ZN-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:
  IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
  ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
  
  

"PODATEK

"PODATEK

  Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:
  IL-1 INFORMACJA O LASACH
  ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
  Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:
  DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
  ZL-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
  ZL-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM
  
  

"

"

  Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych:
  IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
  ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
  Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami dot. osób prawnych:
  DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
  ZR-1/A ZAŁĄCZNIK - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
  ZR-1/B ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
  
  

"PODATEK

"PODATEK

  Wysokość stawek podatku od środków transportowych
  Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami:
  DT-1 DEKLARACJA
  DT-1A ZAŁĄCZNIK
  
  

"OPŁATA

"OPŁATA

  Wysokość opłaty targowej
  
  

"OPŁATA

"OPŁATA

  Wybór metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzór deklaracji:
  Uchwała Nr 91/XVIII/2015
  Uchwała Nr 108/XVIII/2016
  Uchwała Nr 223/XXXV/2017
  WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
test 
  

"OPŁATY

"OPŁATY

  Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  Uchwała Nr 237/XXXVII/2017
  
  <!-- /wp:html -->

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna