Biuletyn Informacji Publicznej / Prawo Miejscowe / Podatki i opłaty / Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wysokość stawek podatku od nieruchomości Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób prawnych: DN-1 DEKLARACJA ZN-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZN-1/B ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami dot. osób fizycznych: IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZN-1/A ZAŁĄCZNIK DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

PODATEK LEŚNY

PODATEK LEŚNY

Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych: IL-1 INFORMACJA O LASACH ZL-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami dot. osób prawnych: DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY ZL-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1/B ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM

PODATEK ROLNY

PODATEK ROLNY

Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami dot. osób fizycznych: IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO ZR-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami dot. osób prawnych: DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY ZR-1/A ZAŁĄCZNIK – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ZR-1/B ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wysokość stawek podatku od środków transportowych Deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikami: DT-1 DEKLARACJA DT-1A ZAŁĄCZNIK

OPŁATA TARGOWA

OPŁATA TARGOWA

Wysokość opłaty targowej

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wybór metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzór deklaracji: Uchwała Nr 91/XVIII/2015 Uchwała Nr 108/XVIII/2016 Uchwała Nr 223/XXXV/2017 WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ

OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ

Wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Uchwała Nr 237/XXXVII/2017

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna