Biuletyn Informacji Publicznej / Prawo Miejscowe / Konsultacje projektów uchwał / Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 10 maja 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 2. projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 10 maja 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 2. projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 10 maja 2019 o 11:32:16. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje projektów uchwał w sprawach (przedmiot konsultacji):

1. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

2. opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) na terenie Miasta Podkowa Leśna.

 

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanych projektów uchwał można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.

Przedmiotowe projekty uchwał oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta (pok. nr 5).

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
10 maja 2019 o 11:32:16Aktualna wersja
Tytuł
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 10 maja 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 2. projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) na terenie Miasta Podkowa Leśna  Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 10 maja 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 2. projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) na terenie Miasta Podkowa Leśna - zakończone
Zawartość
<div class="entry"> <div class="entry">
<div class="entry"> <div class="entry">
  <strong>Konsultacje zakończone. Żadne uwagi nie wpłynęły.</strong>
&nbsp; &nbsp;
Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji <strong>ogłaszam konsultacje projektów uchwał w sprawach (przedmiot konsultacji):</strong> Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji <strong>ogłaszam konsultacje projektów uchwał w sprawach (przedmiot konsultacji):</strong>
<strong>1. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, </strong> <strong>1. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, </strong>
<strong>2. opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) na terenie Miasta Podkowa Leśna.</strong> <strong>2. opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) na terenie Miasta Podkowa Leśna.</strong>
&nbsp; &nbsp;
<div class="entry"> <div class="entry">
<div class="entry"> <div class="entry">
<div class="entry"> <div class="entry">
<div class="entry"> <div class="entry">
<div class="entry"> <div class="entry">
<div class="entry"> <div class="entry">
<div class="pf-content"> <div class="pf-content">
W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.
Uwagi do konsultowanych projektów uchwał można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym<strong> do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 12.00 </strong>w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres <a href="mailto: urzadmiasta@podkowalesna.pl" >urzadmiasta@podkowalesna.pl</a> lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta. Uwagi do konsultowanych projektów uchwał można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym<strong> do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 12.00 </strong>w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres <a href="mailto: urzadmiasta@podkowalesna.pl" >urzadmiasta@podkowalesna.pl</a> lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.
Przedmiotowe projekty uchwał oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta (pok. nr 5). Przedmiotowe projekty uchwał oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta (pok. nr 5).
</div> </div>
<div class="entry" ><em>Burmistrz Miasta Podkowa Leśna</em></div> <div class="entry" ><em>Burmistrz Miasta Podkowa Leśna</em></div>
<div class="entry"><em>/-/ <div class="entry"><em>/-/
</em><em>Artur Tusiński</em></div> </em><em>Artur Tusiński</em></div>
</div> </div>
</div> </div>
</div> </div>
<div></div> <div></div>
</div> </div>
<div><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/projekt-uchwaly- inictywa-uchwalodawcza- obywateli.pdf">Projekt uchwały - inicjatywa uchwałodawcza obywateli</a></div> <div><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/projekt-uchwaly- inictywa-uchwalodawcza- obywateli.pdf">Projekt uchwały - inicjatywa uchwałodawcza obywateli</a></div>
<div><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/projekt-uchwaly- prom.pdf">Projekt uchwały - Podkowiański Rower Miejski (opłaty)</a></div> <div><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/projekt-uchwaly- prom.pdf">Projekt uchwały - Podkowiański Rower Miejski (opłaty)</a></div>
<div class="entry"> <div class="entry">
<div><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 10/formularz- konsultacyjny.doc">Formularz konsultacyjny</a></div> <div><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 10/formularz- konsultacyjny.doc">Formularz konsultacyjny</a></div>
</div> </div>
</div> </div>
</div> </div>
</div> </div>
</div> </div>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna