Jak załatwić sprawę

W przypadku wątpliwości dotyczących załatwienia sprawy, prosimy
o kontakt telefoniczny z Urzędem (tel. 22 759 21 00)

Karty Usług - Referat Infrastruktury Komunalnej

Karty Usług - Referat Infrastruktury Komunalnej

Nazwa Usługi Numer karty Dokumenty
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH IK-1 Karta usługi

Załącznik nr 1

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA IK-2 Karta usługi

Załącznik nr 1

WYKREŚLENIE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA IK-3 Karta usługi

Załącznik nr 1

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO IK-4 Karta usługi

Załącznik nr 1

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO IK-5 Karta usługi

Załącznik nr 1

 

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REWITALIZACJI IK-6 Karta usługi

Załącznik nr 1

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJE ZJAZDU, SIECI UZBROJENIA TERENU I ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT ORAZ  W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ IK-7 Karta usługi

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

WNIOSEK O rozliczanie odprowadzanych ścieków na podstawie ilości bezpowrotnie zużytej wody

 

  Wniosek
zmiana-regulaminu-woda-scieki
WNIOSEK O zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

 

  Wniosek
regulamin zaopatrzenia w wodę

Tabela – ewidencja kart usług

Karty Usług - Komunikacja Społeczna i Polityka Miasta

Karty Usług - Komunikacja Społeczna i Polityka Miasta

Nazwa Usługi Numer karty Dokumenty
PATRONAT HONOROWY BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA KSP-1 Karta usługi

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA  KSP-2 Karta usługi

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Wyciąg z Księgi Wieczystej

Wyciąg z Księgi Wieczystej

Wyciąg z Księgi Wieczystej wydaje Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 21/23 tel. (22) 755-20-65

Paszporty

Paszporty

Paszporty dla mieszkańców Podkowy Leśnej
Wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego można składać w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju – na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbieramy także gotowy dokument.

Mieszkańców Podkowy Leśnej obsługuje terenowy punkt paszportowym w Pruszkowie przy ulicy Drzymały 19/21
tel. (22) 738-14-97 lub – 98

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 17.00,
wtorek-piątek: 8.00 – 15.00.

Składanie wniosków paszportowych i odbiór paszportów odbywa się osobiście.

Prawo jazdy i rejestracja pojazdów

Prawo jazdy i rejestracja pojazdów

Prawa jazdy i rejestrację pojazdów prowadzi Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11
tel. (22) 755-55-16, 724-16-99

Rozliczenie roczne podatku od osób fizycznych

Rozliczenie roczne podatku od osób fizycznych

prowadzi Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim
Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11
Tel: (22) 755-51-30, (22) 755-53-60

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Sienkiewicza 45
Tel: (22) 755-52-33

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)

Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych w Urzędzie Miasta

Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych w Urzędzie Miasta

INFORMACJA
w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
– e-mail na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl,
– faxem na nr 22 758 90 03,
– telefonicznie na nr 22 759 21 00,
– drogą pocztową.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna