Oświadczenia majątkowe 2018 rok

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 9 stycznia 2018 o 08:49:03. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 9 stycznia 2018 o 08:49:03, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna