Oświadczenia majątkowe 2018 rok

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 9 stycznia 2018 o 08:49:03. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
9 stycznia 2018 o 08:49:03Aktualna wersja
Zawartość
  

"Oświadczenia

"Oświadczenia

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/sekretarz_ gminy.pdf">Sekretarz Miasta</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/skarbnik_ gminy.pdf">Skarbnik Miasta</a>
  &nbsp;
  <strong>Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy</strong>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/kierownik.pdf">Elżbieta Mieszkowska</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/kierownik_ jednostki_organizacyjnej_ gminy_1.pdf">Dorota Skotnicka</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/kierownik_ jednostki_organizacyjnej_ gminy_2.pdf">Mariola Stecko</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/kierownik_ jednostki_organizacyjnej_ gminy_3.pdf">Bożena Tomaszek</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/kierownik_ jednostki_organizacyjnej_ gminy_4.pdf">Alina Witkowska</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/kierownik_ jednostki_organizacyjnej_ gminy_5.pdf">Ewa Zalewska</a>
  &nbsp;
  <strong>Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza</strong>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/osoba_wydajaca_ dec.pdf">Joanna Ratyńska</a>
  &nbsp;
  

"Oświadczenia

"Oświadczenia

 

"Oświadczenia

"Oświadczenia

<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/mariola_stecko_ poczatek_zatrudnienia.pdf">Mariola Stecko w związku z rozpoczęciem zatrudnienia</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/mariola_stecko_ poczatek_zatrudnienia.pdf">Mariola Stecko w związku z rozpoczęciem zatrudnienia</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/bozena-tomaszek- wojciechowska.pdf">Bożena Tomaszek w związku z zakończeniem zatrudnienia</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/elzbieta- maria-mieszkowska- gutkowska.pdf">Elżbieta Maria Mieszkowska w związku z zakończeniem zatrudnienia</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/agnieszka- hein-w-zwiazku- z-rozpoczeciem- ztrudnienia.pdf">Agnieszka Hein w związku z rozpoczęciem ztrudnienia</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/dorota-staszewska- w-zwiazku-z-rozpoczeciem- zatrudnienia.pdf">Dorota Staszewska w związku z rozpoczęciem zatrudnienia</a>
 [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna