Oświadczenia majątkowe 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta

 

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Elżbieta Mieszkowska
Dorota Skotnicka
Mariola Stecko
Bożena Tomaszek
Alina Witkowska
Ewa Zalewska

 

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Joanna Ratyńska

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna