Biuletyn Informacji Publicznej / Organy Miasta / Rada Miasta Podkowa Leśna / VIII kadencja 2018-2023 / Przedstawiciele Rady Miasta w organach powiatowych

Przedstawiciele Rady Miasta w organach powiatowych

Radna Alicja Rotfeld-Paczkowska wskazana jako kandydatka na przedstawicielkę Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku (uchwała Nr 42/V/2019 Rady Miasta z dnia 14 marca 2019 r.).

Radna Anna Olejniczak-Siara wskazana jako kandydatka na przedstawicielkę Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim (uchwała Nr 43/V/2019 Rady Miasta z dnia 14 marca 2019 r.).

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna