Nagrania z sesji Rady Miasta

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 13 lutego 2019 o 09:08:31. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
13 lutego 2019 o 09:08:31Aktualna wersja
Zawartość
<strong>Zapraszamy do oglądania transmisji sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, które udostępniane są adresem:</strong> <strong>Zapraszamy do oglądania transmisji sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, które udostępniane są adresem:</strong>
<a href="https:/ /www.youtube.com/channel/ UCvAVZWcNfr_Ya1teWYYHTaw" >https://www.youtube.com/ channel/UCvAVZWcNfr_ Ya1teWYYHTaw</a> <a href="https:/ /www.youtube.com/channel/ UCvAVZWcNfr_Ya1teWYYHTaw" >https://www.youtube.com/ channel/UCvAVZWcNfr_ Ya1teWYYHTaw</a>
<span style="text-decoration: underline;">Nagrania:</span> <span style="text-decoration: underline;">Nagrania:</span>
<ul> <ul>
<li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= PiqqZe5z1bA">I sesja Rady Miasta - 20.11.2018</a></li>  <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= PiqqZe5z1bA">I sesja Rady Miasta - 20.11.2018</a></li>
<li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= bCQPnKeaTbo">II sesja Rady Miasta - 29.11.2018</a></li>  <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= bCQPnKeaTbo">II sesja Rady Miasta - 29.11.2018</a></li>
<li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= UGoDqr0em7E">III sesja Rady Miasta - 20.12.2018</a></li>  <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= UGoDqr0em7E">III sesja Rady Miasta - 20.12.2018</a></li>
<li><a href="https:/ /youtu.be/pRUtgy1xmkM">IV sesja Rady Miasta - 24.01.2019</a></li>  <li><a href="https:/ /youtu.be/pRUtgy1xmkM">IV sesja Rady Miasta - 24.01.2019</a></li>
</ul> </ul>
&nbsp; Nagranie audio IV sesji udostępnione w związku ze słabą jakością nagrania dźwięku w materiale video:
<ul> <ul>
<li></li>  <li></li>
   <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 9vjJM0_RwEE">V sesja Rady Miasta - 14.03.2019</a></li>
   <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= DA2XisnCDo8">VI sesja Rady Miasta - 25.04.2019</a></li>
   <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 0e3wZwC7JVY">VII sesja Rady Miasta - 30.05.2019</a></li>
   <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 3rr6oPk55ww">VIII sesja Rady Miasta - 27.06.2019 </a></li>
   <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= gpvsqpJt8Gw">IX sesja Rady Miasta - 25.07.2019</a></li>
   <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= uEumGoHIaMo">X sesja Rady Miasta - 26.09.2019</a></li>
</ul> </ul>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna