Plany pracy Komisji

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 29 listopada 2018 o 09:38:37. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
29 listopada 2018 o 09:38:37Aktualna wersja
Zawartość
  Dodano:

"Plany

"Plany

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-27- 4-2019-plan-pracy- kr.pdf">Plan pracy Komisji Rewizyjnej - uchwała Nr 27/IV/2019 z 24.01.2019 r.  </a>- zmieniony <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-103- 12-2019.pdf">uchwałą Nr 103/XII/2019 z 28.11.2019 r.</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-28- 4-2019-plan-pracy- kswip.pdf">Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - uchwała Nr 28/IV/2019 z 24.01.2019 r. </a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-29- 4-2019-plan-pracy- kgir.pdf">Plan pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju - uchwała Nr 29/IV/2019 z 24.01.2019 r. </a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-30- 4-2019-plan-pracy- kss.pdf">Plan pracy Komisji Spraw Społecznych - uchwała Nr 30/IV/2019 z 24.01.2019 r. </a>
  Dodano:
  Dodano:

"Plany

"Plany

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-116.pdf">Plan pracy Komisji Rewizyjnej - uchwała Nr 116/XIV/2020 z 30.01.2020 r.</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-117.pdf">Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - uchwała Nr 117/XIV/2020 z 30.01.2020 r.</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-118.pdf">Plan pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju - uchwała Nr 118/XIV/2020 z 30.01.2020 r.</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-119.pdf">Plan pracy Komisji Spraw Społecznych - uchwała Nr 119/XIV/2020 z 30.01.2020 r.</a>
Skasowano:  Dodano:

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna