Biuletyn Informacji Publicznej / Organy Miasta / Rada Miasta Podkowa Leśna / VIII kadencja 2018-2023 / Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta VIII kadencji

Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta VIII kadencji

Małgorzata Łaskarzewska - okręg 1

Małgorzata Łaskarzewska - okręg 1

Magdalena Eckhoff - okręg 2

Magdalena Eckhoff - okręg 2

Bożena Majewska - okręg 3

Bożena Majewska - okręg 3

Anna Olejniczak-Siara - okręg 4

Anna Olejniczak-Siara - okręg 4

Wojciech Sancewicz - okręg 5

Wojciech Sancewicz - okręg 5

Małgorzata Janus - okręg 6

Małgorzata Janus - okręg 6

Alicja Rotfeld-Paczkowska - okręg 7

Alicja Rotfeld-Paczkowska - okręg 7

Dąbrówka Smolny - okręg 8

Dąbrówka Smolny - okręg 8

Karolina Likhtarovich - okręg 9

Karolina Likhtarovich - okręg 9

Michał Gołąb - okręg 10

Michał Gołąb - okręg 10

Paweł Dziekański - okręg 11

Paweł Dziekański - okręg 11

Sławomir Lasota - okręg 12

Sławomir Lasota - okręg 12

Wojciech Żółtowski - okręg 13

Wojciech Żółtowski - okręg 13

Jarosław Chrzanowski - okręg 14

Jarosław Chrzanowski - okręg 14

Radny nie złożył ślubowania ani oświadczenia majątkowego. Mandat wygaszony.

Jacek Matłacz - okręg 15

Jacek Matłacz - okręg 15

 

Informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych

Informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna