Biuletyn Informacji Publicznej / Organy Miasta / Rada Miasta Podkowa Leśna / VIII kadencja 2018-2023 / Obecność Radnych na sesjach Rady Miasta i posiedzeniach Komisji

Obecność Radnych na sesjach Rady Miasta i posiedzeniach Komisji

 

Sesje Rady Miasta VIII kadencji

Komisja Gospodarki i Rozwoju

Komisja Spraw Społecznych

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna