Nagrania z sesji Rady Miasta

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 30 listopada 2018 o 10:43:23. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

Zapraszamy do oglądania transmisji sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, które udostępniane są adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCvAVZWcNfr_Ya1teWYYHTaw

 

Nagrania:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
30 listopada 2018 o 10:43:23Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano:    
Bez zmian: <strong>Zapraszamy do oglądania transmisji sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, które udostępniane są adresem:</strong> Bez zmian: <strong>Zapraszamy do oglądania transmisji sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, które udostępniane są adresem:</strong>
Bez zmian: <a href="https:/ /www.youtube.com/channel/ UCvAVZWcNfr_Ya1teWYYHTaw" >https://www.youtube.com/ channel/UCvAVZWcNfr_ Ya1teWYYHTaw</a> Bez zmian: <a href="https:/ /www.youtube.com/channel/ UCvAVZWcNfr_Ya1teWYYHTaw" >https://www.youtube.com/ channel/UCvAVZWcNfr_ Ya1teWYYHTaw</a>
Skasowano: &nbsp;  
Skasowano: <span style="text-decoration: underline;">Nagrania:</span>  Dodano: <span style="text-decoration: underline;">Nagrania video:</span>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= PiqqZe5z1bA">I sesja Rady Miasta - 22.11.2018</a></li>  Dodano: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= PiqqZe5z1bA">I sesja Rady Miasta - 20.11.2018</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= bCQPnKeaTbo">II sesja Rady Miasta - 29.11.2018</a></li> Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= bCQPnKeaTbo">II sesja Rady Miasta - 29.11.2018</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= UGoDqr0em7E">III sesja Rady Miasta - 20.12.2018</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /youtu.be/pRUtgy1xmkM">IV sesja Rady Miasta - 24.01.2019</a></li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: Nagranie audio IV sesji udostępnione w związku ze słabą jakością nagrania dźwięku w materiale video:
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 9vjJM0_RwEE">V sesja Rady Miasta - 14.03.2019</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= DA2XisnCDo8">VI sesja Rady Miasta - 25.04.2019</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 0e3wZwC7JVY">VII sesja Rady Miasta - 30.05.2019</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 3rr6oPk55ww">VIII sesja Rady Miasta - 27.06.2019 </a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= gpvsqpJt8Gw">IX sesja Rady Miasta - 25.07.2019</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= uEumGoHIaMo">X sesja Rady Miasta - 26.09.2019</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 9xksOma2ZSE">XI sesja Rady Miasta - 24.10.2019</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= pMQy50Mjm5M">XII sesja Rady Miasta - 28.11.2019 </a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= zKEoqHafv9U">XIII sesja Rady Miasta - 17.12.2019</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= Sm2ptqIC0WU">XIV sesja Rady Miasta - 30.01.2020</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna