Komisja Spraw Społecznych

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 21 grudnia 2018 o 16:10:27. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Skład osobowy Komisji:

– Magdalena Eckhoff – przewodnicząca
– Anna Olejniczak-Siara
– Alicja Rotfeld-Paczkowska
– Karolina Likhtarovich
– Jacek Matłacz
– Małgorzata Janus
– Paweł Dziekański
– Wojciech Sancewicz

Regulamin Komisji

Posiedzenia Komisji ogłaszane są na stronie podkowalesna.esesja.pl.
Protokoły z posiedzeń (po ich przyjęciu przez Komisję) także zamieszczane będą na ww. stronie – pod danym posiedzeniem.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
21 grudnia 2018 o 16:10:27Aktualna wersja
Zawartość
<strong>Skład osobowy Komisji:</strong> <strong>Skład osobowy Komisji:</strong>
- Magdalena Eckhoff - przewodnicząca - Magdalena Eckhoff - przewodnicząca
- Anna Olejniczak-Siara - Anna Olejniczak-Siara
- Alicja Rotfeld-Paczkowska - Alicja Rotfeld-Paczkowska
- Karolina Likhtarovich - Karolina Likhtarovich
- Jacek Matłacz - Jacek Matłacz
- Małgorzata Janus - Małgorzata Janus
- Paweł Dziekański - Paweł Dziekański
- Wojciech Sancewicz - Wojciech Sancewicz
  - Edyta Barucka
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-20- 3-2018-regulamin- kss.pdf">Regulamin Komisji </a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-20- 3-2018-regulamin- kss.pdf">Regulamin Komisji </a>
Posiedzenia Komisji ogłaszane są na stronie <a href="http:// podkowalesna.esesja.pl/"> podkowalesna.esesja.pl</a>. Posiedzenia Komisji ogłaszane są na stronie <a href="http:// podkowalesna.esesja.pl/"> podkowalesna.esesja.pl</a>.
Protokoły z posiedzeń (po ich przyjęciu przez Komisję) także zamieszczane będą na ww. stronie - pod danym posiedzeniem. Protokoły z posiedzeń (po ich przyjęciu przez Komisję) także zamieszczane będą na ww. stronie - pod danym posiedzeniem.
  Zawiadomienia o posiedzeniach zamieszczane są także w kalendarzu wydarzeń dostępnym na stronie internetowej miasta (informacja widoczna po kliknięciu na dany dzień).

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna