Komisja Spraw Społecznych

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 5 grudnia 2018 o 15:47:18. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Skład osobowy Komisji:

– Magdalena Eckhoff – przewodnicząca
– Anna Olejniczak-Siara
– Alicja Rotfeld-Paczkowska
– Karolina Likhtarovich
– Jacek Matłacz
– Małgorzata Janus
– Paweł Dziekański
– Wojciech Sancewicz

 

Posiedzenia Komisji ogłaszane są na stronie podkowalesna.esesja.pl.
Protokoły z posiedzeń (po ich przyjęciu przez Komisję) także zamieszczane będą na ww. stronie – pod danym posiedzeniem.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 5 grudnia 2018 o 15:47:18, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna