Komisja Spraw Społecznych

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 30 listopada 2018 o 12:46:56. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
30 listopada 2018 o 12:46:56Aktualna wersja
Zawartość
  <strong>Skład osobowy Komisji:</strong>
  - Magdalena Eckhoff - przewodnicząca
  - Anna Olejniczak-Siara
  - Alicja Rotfeld-Paczkowska
  - Karolina Likhtarovich
  - Jacek Matłacz
  - Małgorzata Janus
  - Paweł Dziekański
  - Wojciech Sancewicz
 - Edyta Barucka
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-20- 3-2018-regulamin- kss.pdf">Regulamin Komisji </a>
  Posiedzenia Komisji ogłaszane są na stronie <a href="http:// podkowalesna.esesja.pl/"> podkowalesna.esesja.pl</a>.
  Protokoły z posiedzeń (po ich przyjęciu przez Komisję) także zamieszczane będą na ww. stronie - pod danym posiedzeniem.
  Zawiadomienia o posiedzeniach zamieszczane są także w kalendarzu wydarzeń dostępnym na stronie internetowej miasta (informacja widoczna po kliknięciu na dany dzień).

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna