Komisja Spraw Społecznych

Skład osobowy Komisji:

– Magdalena Eckhoff – przewodnicząca
– Anna Olejniczak-Siara
– Alicja Rotfeld-Paczkowska
– Karolina Likhtarovich
– Jacek Matłacz
– Małgorzata Janus
– Paweł Dziekański
– Wojciech Sancewicz
– Edyta Barucka

Regulamin Komisji

Posiedzenia Komisji ogłaszane są na stronie podkowalesna.esesja.pl.
Protokoły z posiedzeń (po ich przyjęciu przez Komisję) także zamieszczane będą na ww. stronie – pod danym posiedzeniem.
Zawiadomienia o posiedzeniach zamieszczane są także w kalendarzu wydarzeń dostępnym na stronie internetowej miasta (informacja widoczna po kliknięciu na dany dzień).
Posiedzenia Komisji odbywające się w trybie zdalnym transmitowane będą na kanale „Miasto Podkowa Leśna” na YouTube pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCvAVZWcNfr_Ya1teWYYHTaw

Informacje  nt. ochrony i przetwarzania danych osobowych, zasad udziału w posiedzeniach, protokołowania, nagrywania:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna