Komisja Gospodarki i Rozwoju

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 5 grudnia 2018 o 15:41:50. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Skład osobowy Komisji:

– Bożena Majewska – przewodnicząca
– Małgorzata Łaskarzewska
– Alicja Rotfeld-Paczkowska
– Dąbrówka Smolny
– Sławomir Lasota
– Jacek Matłacz
– Wojciech Żółtowski

 

Posiedzenia Komisji ogłaszane są na stronie podkowalesna.esesja.pl.
Protokoły z posiedzeń (po ich przyjęciu przez Komisję) także zamieszczane będą na ww. stronie – pod danym posiedzeniem.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
5 grudnia 2018 o 15:41:50Aktualna wersja
Zawartość
<strong>Skład osobowy Komisji:</strong> <strong>Skład osobowy Komisji:</strong>
- Bożena Majewska - przewodnicząca - Bożena Majewska - przewodnicząca
- Małgorzata Łaskarzewska - Małgorzata Łaskarzewska
- Alicja Rotfeld-Paczkowska - Alicja Rotfeld-Paczkowska
- Dąbrówka Smolny - Dąbrówka Smolny
- Sławomir Lasota - Sławomir Lasota
- Jacek Matłacz - Jacek Matłacz
- Wojciech Żółtowski - Wojciech Żółtowski
&nbsp; <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-19- 3-2018-regulamin- kgir.pdf">Regulamin Komisji </a>
Posiedzenia Komisji ogłaszane są na stronie <a href="http:// podkowalesna.esesja.pl/"> podkowalesna.esesja.pl</a>. Posiedzenia Komisji ogłaszane są na stronie <a href="http:// podkowalesna.esesja.pl/"> podkowalesna.esesja.pl</a>.
Protokoły z posiedzeń (po ich przyjęciu przez Komisję) także zamieszczane będą na ww. stronie - pod danym posiedzeniem. Protokoły z posiedzeń (po ich przyjęciu przez Komisję) także zamieszczane będą na ww. stronie - pod danym posiedzeniem.
  Zawiadomienia o posiedzeniach zamieszczane są także w kalendarzu wydarzeń dostępnym na stronie internetowej miasta (informacja widoczna po kliknięciu na dany dzień).

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna