Komisja Gospodarki i Rozwoju

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 5 grudnia 2018 o 15:41:50. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Skład osobowy Komisji:

– Bożena Majewska – przewodnicząca
– Małgorzata Łaskarzewska
– Alicja Rotfeld-Paczkowska
– Dąbrówka Smolny
– Sławomir Lasota
– Jacek Matłacz
– Wojciech Żółtowski

 

Posiedzenia Komisji ogłaszane są na stronie podkowalesna.esesja.pl.
Protokoły z posiedzeń (po ich przyjęciu przez Komisję) także zamieszczane będą na ww. stronie – pod danym posiedzeniem.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 5 grudnia 2018 o 15:41:50, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna