Komisja Gospodarki i Rozwoju

Skład osobowy Komisji:

– Bożena Majewska – przewodnicząca
– Małgorzata Łaskarzewska
– Alicja Rotfeld-Paczkowska
– Dąbrówka Smolny
– Sławomir Lasota
– Jacek Matłacz
– Wojciech Żółtowski

 

Posiedzenia Komisji ogłaszane są na stronie podkowalesna.esesja.pl.
Protokoły z posiedzeń (po ich przyjęciu przez Komisję) także zamieszczane będą na ww. stronie – pod danym posiedzeniem.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna