Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie radnej D. Smolny z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie naprawy nawierzchni ul. Paproci

Zapytanie radnej D. Smolny z dnia 24 lutego 2020 r., przekazane 2 marca 2020 r.
w sprawie współpracy z firmą Dentos Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.

Zapytanie Radnej
Radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na sesji. XVI sesja Rady Miasta nie miała w programie zapytań i interpelacji ani spraw różnych. Poniżej odpowiedź pisemna Burmistrza.
Odpowiedź Burmistrza

Zapytanie radnej D. Smolny z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców i współpracy z Policją

Zapytanie radnej
Radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na sesji.
Odpowiedź udzielona na XIV sesji Rady Miasta w dniu 30 stycznia 2020 r.

Interpelacja radnego J. Matłacza z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie odpadów zielonych

Interpelacja radnego M. Gołąba z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie wyeliminowania pyłu cementowego w ul. Słowackiego

Interpelacja radnego S. Lasoty z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie poprawienia jakości powietrza w Podkowie Leśnej

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna