Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie radnej D. Smolny z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców i współpracy z Policją

Zapytanie radnej D. Smolny z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców i współpracy z Policją

Zapytanie radnej
Radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na sesji.

Interpelacja radnego S. Lasoty z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie poprawienia jakości powietrza w Podkowie Leśnej

Interpelacja radnego S. Lasoty z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie poprawienia jakości powietrza w Podkowie Leśnej

Interpelacja radnego J. Matłacza z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie odpadów zielonych

Interpelacja radnego J. Matłacza z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie odpadów zielonych

Interpelacja radnego M. Gołąba z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie wyeliminowania pyłu cementowego w ul. Słowackiego

Interpelacja radnego M. Gołąba z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie wyeliminowania pyłu cementowego w ul. Słowackiego

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna