Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja radnego S. Lasoty z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie poprawienia jakości powietrza w Podkowie Leśnej

Interpelacja radnego S. Lasoty z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie poprawienia jakości powietrza w Podkowie Leśnej

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna