Inicjatywa uchwałodawcza obywateli

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 3 czerwca 2019 o 11:22:44. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

Wnioski złożone w trybie inicjatywy uchwałodawczej obywateli:

Wniosek nr 1/2019 - projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna

Wniosek nr 1/2019 - projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna

Wniosek złożony przez mieszkańców w dniu 25.04.2019 r.

Opinia Urzędu Miasta (Burmistrza, Skarbnika i prawników) nt. projektu uchwały

Komisja Gospodarki i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 29.05.2019 r. negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały został włączony do porządku obrad VII sesji Rady Miasta w dniu 30.05.2019 r. – uchwała nie została podjęta:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 3 czerwca 2019 o 11:22:44, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna